GIDAMO: MESLEKTAŞIMIZA DENETİM GÖREVİ ESNASINDA YAPILAN SALDIRIYI KINIYOR, YETKİLİLERİ ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

24.01.2022

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Meslektaşımız Mustafa Can Karakuş, İstanbul İkitelli OSB`de bulunan bir işletmede gerçekleştirdiği rutin denetim sırasında işletme yetkilileri ve çalışanları tarafından görevini yapması engellenen ve daha sonra sözlü, fiziki saldırıya uğrayarak darp edilen gıda mühendisi meslektaşlarına ilişkin 24 Ocak 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

MESLEKTAŞIMIZA DENETİM GÖREVİ ESNASINDA YAPILAN SALDIRIYI KINIYOR, 

YETKİLİLERİ ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Meslektaşımız Mustafa Can Karakuş, İstanbul İkitelli OSB`de bulunan bir işletmede gerçekleştirdiği rutin denetim sırasında işletme yetkilileri ve çalışanları tarafından görevini yapması engellenmiş ve daha sonra sözlü ve fiziki saldırıya uğrayarak darp edilmiştir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü`nde çalışan ve İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik Ve 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu kapsamında bu denetim gerçekleştiren meslektaşımızın saldırıya uğramasını kınıyoruz.

Kamu denetimi gibi önemli bir görevi yerine getiren bu arkadaşlarımızın, denetimlerde tespit ettikleri usulsüzlükleri yapan ve bunları sürdürmeyi alışkanlık haline getiren işletme sahipleri veya yetkilileri tarafından yöneltilen şiddete maruz kalmaları ise neredeyse görevlerinin bir parçası haline gelmiştir.

Meslektaşlarımızın denetim esnasında işletme sahipleri veya yetkilileri tarafından şiddete maruz kalmaları kabul edilemez. Meslektaşlarımızın görevleri ile ilgili riskin görülmesi, personele yönelik en küçük bir şiddete karşı önlemlerin alınması ve risk grubunda değerlendirilen diğer kamu personellerine tanınan hakların Denetim Görevlilerine de verilmesi gerekmektedir.

Odamız, kamu görevlilerinin yaptıkları denetimler ile ilgili olarak yaşadıkları zorlukları görmekte, kendilerine yönelen bu saldırıları topluma yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmekte, konuyu hassasiyetle takip etmektedir.

Gıda Mühendisleri Odası olarak, kamu adına denetim görevini yapmak üzere görevi başında saldırıya uğrayan meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kabul etmiyor, saldırıyı kınıyor, yetkilileri biran önce gerekli önlemleri almaya ve caydırıcı cezalarla bu saldırılara son verecek uygulamaları hayata geçirmeye çağırıyoruz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu