GIDAMO: SAVAŞ BİR İNSANLIK SUÇUDUR!

18.10.2023

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İsrail tarafından Filistin'de bir hastaneye yönelik gerçekleştirilen saldırı üzerine 18 Ekim 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Savaş Bir İnsanlık Suçudur! Barış Hemen Şimdi!

Filistin'de bir hastaneye yönelik, İsrail tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce masum çocuk ve sivilin öldüğü saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz.

Tüm dünyanın gözü önünde bir halk soykırıma uğruyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ABD, AB bu vahşet karşısında kayıtsız kalıyor. Biz bu sessizliği kabul etmiyoruz.

Bölgede süren şiddetin ve İsrail’in sivillere yönelik yapmış olduğu hedef gözetmeyen saldırılarının son bulması için Birleşmiş Milletleri göreve çağırıyoruz. Ayrıca Gazze’ye yönelik uygulanan ambargo ile bölge halkının, insanlığın en temel haklarından olan yeterli ve güvenilir su ve gıdaya ulaşma hakkının elinden alınmasına son verilmelidir.

Gıda Mühendisleri Odası olarak Filistin halkının can güvenliğinin korunmasının yanı sıra yeterli gıda ve suya erişiminin sağlanması için herkesi daha fazla çaba göstermeye çağırıyoruz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu