HKMO: 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

21.09.2021

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 19 Eylül 1979’un yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

 

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü; TMMOB öncülüğünde 19 Eylül 1979‘da gerçekleşen ve kamuda çalışan memur, teknik eleman, sağlık görevlileri, işçi ve öğrencilerin destekleriyle büyüyen bir emek mücadelesinin sonucudur ve 1979‘da yapılan iş bırakma eylemi; sendikal hakların kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması, her alanda çalışanlar arasındaki farklı uygulamaların son bulması, eşit işe eşit ücret ilkesi ile ücretlerin düzenlenmesi ve teknik hizmetlerin halkımızın çıkarları doğrultusunda sunulabilmesi ve antidemokratik uygulamalarla baskıların giderilmesi için gerekenlerin yapılması amacını taşımaktadır.

Gerçekleştiği dönemin şartları itibariyle büyük bir yankı uyandıran bu eylem; başarı ile sonuçlanmış, emekçi kesimler için önemli bir gelişme olarak tarihe geçmiştir ve TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar ile de 2010 yılından itibaren 19 Eylül‘ün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Her ne kadar son yıllarda ülkemizde -özellikle sosyal medyadan- "5 Aralık Dünya Mühendisler Günü" adı altında gerçekte olmayan, temelinde bu günü önemli kılacak bir yaşanmışlığı ve manası olmayan bir tarih türetilerek kutlanmaya başlansa da böyle bir gün olmadığı gibi her meslek grubunun farklı tarihlerde kutladığı özel günü vardır ve Türkiye‘de kutlanan 19 Eylül‘ün anlamı; mücadele ve dayanışma ile tarihe not düşülmüş olması açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Aradan geçen yıllara rağmen 1979‘da karşı çıkılan ve talep edilen her şeyin bugün de hâlâ geçerli olması ise emek mücadelesinin durmaksızın devam etmesi gerektiğini göstermektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak yaşamak zorunda bırakıldığımız sosyal, ekonomik ve siyasi tüm sorunlara karşı dünden aldığımız güç ve gelecek güzel günlere dair inancımızla ülkemizdeki tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının ve de meslektaşlarımızın "19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"nü kutlarız.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası