HKMO: DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN!

06.12.2021

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla 5 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

5 Aralık Kadın Hakları Günü, Türkiye özelinde 5 Aralık 1934`te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabul edilmesi ile ayrı bir öneme sahip olmanın yanı sıra ilk kadın hakları bildirgesi olarak kabul edilen ve 1791`de Fransa`da yayımlanan Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi`ne de dayanmaktadır. 

Kadın hakları mücadeleleri uzun yıllar boyunca sürmüştür, sürmeye de devam etmektedir ve aslında insan hakları mücadelesinden ayrı düşünülmemesi gereken kadın hakların mücadelesi, tarihsel süreç içerisinde daha fazla zorlukla karşılaşmıştır. Kadın-erkek arasındaki eşitsizlikler, kadınların yok sayılması, kadınların temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakılması yıllar öncesinde kalması gereken hususlar olmalıyken ne yazık ki günümüzde hâlâ tartışılmaktadır. Zorlu mücadeleler neticesinde elde edilen kazanımların yalnızca kâğıt üzerinde kalmaması, herhangi bir ihlale ya da aksaklığa yol açmaksızın uygulanabilmesi gerekmekteyken bir gecede alınan kararlarla İstanbul Sözleşmesi`nin feshedilmesi; kadına yönelik şiddetin her geçen gün artması; kadınların iş yaşamından, sosyal ve siyasal yaşamdan uzaklaştırılmak istenmesi kadın hakları alanında daha çok mücadele edilmesi gerektiğini ve mücadelenin yalnızca kadınlarca değil kadın-erkek herkes tarafından yürütülmesi gerektiğini göstermektedir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak gerek TMMOB düzeyindeki çalışmalarla gerekse HKMO Genel Merkez Kadın Çalışma Grubu ve Şube Çalışma Gruplarımız öncülüğünde kadın haklarının korunması için, meslekte yaşatılan eşitsizliklerin karşısında durmak için verilecek mücadelelerde her zaman var olduğumuzu, sesimizin daha çok duyulması için bu mücadelede yer alan tüm sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile ortak hareket edeceğimizi ve kadın haklarına sahip çıkmaya devam edeceğimizi yineleyerek tüm kadınların Kadın Hakları Günü`nü kutluyoruz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2021