IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

10.06.2015

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi sekreteryasında 7-9 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen IV. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergi ve Proje Pazarı Sonuç Bildirgesi yayımlandı.