KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNETMELİĞİ’NİN MESLEK ODASI YÖNETİCİLERİNİ DE KAPSAMASI HUKUKA AYKIRI BULUNDU

25.07.2014

TMMOB tarafından Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada yönetmelik maddelerinin meslek örgütü yöneticilerini de kapsaması hükmü hukuka aykırı bulundu. TMMOB tarafından temyize taşınan dava sonucu, Kamu Etik Kurumu’nun yetki alanındaki kamu görevlileri tanımına kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü yöneticilerinin dahil edilemeyeceğine ilişkin itiraz İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yerinde bulundu.

TMMOB, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yönetmeliğin dayanağı olan 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınması istemiyle Danıştay’a başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay Beşinci Daire’nin başvurusunu değerlendirerek, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermişti.

Ancak bu yeterli bulunmayarak dava TMMOB tarafından temyize götürülmüştü.