KOCAELİ İKK:MECLİSTE LASTİK YAKARAK ENERJİ ÜRETİMİ YASASINA ENGEL OLUN!

16.11.2020

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu gündemdeki lastik yakarak enerji üretimi konusunda 16 Kasım 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla milletvekillerine çağrıda bulundu.

KOCAELİ’MİZİ, ÜLKEMİZİ SEVEN MİLLETVEKİLLERİMİZE SESLENİYORUZ: MECLİSTE LASTİK YAKARAK ENERJİ ÜRETİMİ YASASINA ENGEL OLUN!

TBMM’de; ilgili alt ve ana komisyonlardan geçen, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bugünlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 

Elektrik Piyasası Kanunu son 7 yılda 9 kez, Yenilenebilir Enerji Kanunu ise son 15 yılda 5 kez değişmiştir. Komisyon çalışmalarında; hangi değişikliğin ne işe yaradığı, canlı yaşamına ve çevresel etkilerinin neler olduğu yeterince değerlendirilmemiştir. Gerçekten yeterince değerlendirme yapılmış olsaydı, en azından 2016 yılında yapılan düzenlemeyle lastikten elektrik üretimini yenilenebilir sayılması gibi bir ayıba ek  olarak şehir çöplerinin, orman atıklarının yakılması, yasallaştırılmak istenmezdi. Bu durumun yasallaşması, sadece Kocaeli, Düzce ve Erzincan’daki ömrünü tamamlamış lastikleri (ÖTL) yakıt olarak kullanan tesislere yenilerinin eklenmesiyle kalmayacak, ülke bütünü için tam bir ekolojik yıkıma neden olacaktır. 

İhtiyaç olan, gerçek anlamda bir ATIK YÖNETİMİ ile yine ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) ve orman atıklarını da içeren kapsamlı bir GERİ KAZANIM mevzuatlarının hazırlanmasıdır. Amaç, atıkları ekosistemlerine dönüştürmek ve geri kazanmak olmalıdır. Aksi durum; kapital sahiplerine yeni rant alanlarının açılmasının hedeflendiğini ayan beyan ortaya koymak anlamına gelmektedir. 

Diğer yandan; “orman atıkları” tanımının yasa tasarısı içerisinde aynı kapsamda değerlendirilmesi, orman vasfını koruyan alanların talan edilmesine zemin oluşturacağı endişesini beraberinde getirecektir. 

Türkiye’nin; Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gibi Teşvikler üstünden birilerine rant sağlayan ekonomik modelle çalışan ve gerçekte biyolojik bağı bulunmayan ancak biokütle olarak tanımlanan ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL), şehir çöplerinin,  orman atıklarının yakılması suretiyle üretilecek enerji kaynakları yerine ucuz ve sağlıklı, iklim dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına gereksinimi vardır. 

Hiçbir işlem ile geri kazanılamayan atıklar ise yerleşim yerlerinden uzak ve modern emisyon kontrol sistemleri olan tesislerde çevre ve canlı dostu uygun yöntemler ile bertaraf edilmelidir. 

Her durumda ilimiz gibi kanser vakalarının ülke ortalamasından yüksek olduğu, kronik solunum yolu hastalıklarının yaygın olduğu ve sanayiye doymuş bir kente, yasalaşması durumunda mevcut lastik yakma tesisine ilaveten, yeni olarak şehir çöplerini, ömrünü tamamlamış lastikleri (ÖTL) ve orman atıklarını yakacak tesisler daha kurulacaktır. Kocaeli gerçeğinde, zaten mevcut kirli havaya ayrıca bu maddelerin de salımı ile KÜMÜLATİF ETKİNİN DAHA FAZLA OLACAĞI önemsenmelidir. 

Rant hırsından önce, insan ve diğer canlıların yaşamlarının savunulmasına dair yasal düzenlemelerin yapılması öncelikli talebimizdir. 

Halkın cebinden yüksek miktarda para alınarak bunun karşılığında araba lastiklerini dönüştürmek yerine yakıt olarak kullanılmasına karşıyız ve böylesi bir tesisin kentimizde olmasından dolayı çok üzgünüz.  

Başta Kocaeli Milletvekilleri olmak üzere tüm vekillere açık çağrımız, bu yasanın geçmesine izin vermemeleridir.  

 

Murat KÜREKCİ 
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri