MADENMO: GERİCİ, FAŞİST 12 EYLÜL DARBESİNİ VE TÜM DARBELERİ, DARBE GİRİŞİMLERİNİ LANETLİYORUZ

12.09.2021

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 12 Eylül 1980 faşist darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

GERiCİ, FAŞİST 12 EYLÜL DARBESİNi VE TÜM DARBELERİ, DARBE GİRİŞİMLERİNİ  LANETLİYORUZ

Faşist ve gerici 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 41 yıl geçti. Darbe ile birlikte yaratılan antidemokratik ortamda siyasal islamcıların, tarikatların ve cemaatlerin yıllar boyu sürecek iktidarlarının kapısı açılırken ülke eğitimden, ekonomiye nerdeyse tüm alanlarda geriye götürülmüştür.

Bugün hala toplumda egemen kılınmak istenen korku iklimi ve baskıcı anlayış 12 Eylül darbesini gerçekleştiren işbirlikçi ve faşist cuntanın uzantılarının iktidarı elde tuttuğunun en büyük göstergesi olmuştur. Son Yargıtay adli yıl açılışının dini bir törene dönüştürülmesi olayı da göstermiştir ki; iktidar, devleti liyakat, eşitlik ve adalet ilkelerini benimseyen bir anlayıştan  ziyade halkın dini duygularının su istimal edilen gerici bir anlayış ile yönetmektedir. İktidarın uygulamaları ve politikaları; 12 Eylül cuntasının, toplumu tarikatlar, cemaatler aracılığıyla muhafazakarlıştırmaya, dönüştürmeye ve baskılamaya çalışan gerici ve faşist uygulamaları ile bire bir örtüşmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak;  12 Eylül gerici ve faşist darbesini ve tüm darbeleri, darbe girişimlerini lanetliyor, geçmişte olduğu gibi gelecekte de demokratik ve özgürlükçü değerleri her alanda savunmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu