MADENMO: KARANLIK GÜÇLERİN YENİ PROVAKASYONLARINA İZİN VERİLMEMELİDİR

13.08.2021

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 13 Ağustos 2021 tarihinde "Karanlık Güçlerin Yeni Provakasyonlarına İzin Verilmemelidir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

KARANLIK GÜÇLERİN YENİ PROVAKASYONLARINA İZİN VERİLMEMELİDİR

Son dönemde özellikle sosyal medyada yükseltilen yabancı düşmanlığı, birkaç gündür Ankara’nın Altındağ ilçesinde fiili saldırılara dönüşmüş, Suriyeli sığınmacıların ev ve işyerleri tahrip edilmiş, olaylar linç girişimlerine kadar varmıştır. Bazı sosyal medya paylaşımlarında saldırgan kitlenin bölge dışından geldiği savlanmakta, sığınmacılara polis gözetiminde, tekbirlerle saldırmakta olduğu görülmektedir.

Hukuk dışı, fiili şiddet içeren her türlü eylem başta iktidar ve valinin sorumluluğunda kolluk kuvvetleri tarafından engellenmelidir. Altındağ’da yaşanan olayların gelişim seyri incelendiğinde, Suriyelilere tekbirlerle saldıran kitlenin, iktidarın göçmen politikalarını sorgulamak yerine kolluk kuvvetlerinin gözü önünde Suriyelilere linç girişimlerine yönelmesi ve bu girişimlerin kolluk kuvvetleri tarafından etkin bir biçimde durdurulmayışı, “karanlık güçler yeni bir provokasyon hazırlığı mı yürütülüyor?” sorusunu akla getirmektedir.

Yakın tarihimiz incelendiğinde karanlık güçler tarafından çok sayıda provokasyon yapıldığı ve bu provokasyonlar sonucunda hukukun üstünlüğünü, insan hakları ve barışı savunan, demokratik bir düzen talep eden  insanların hedef alındığını, sonuçta ülkemizin adım adım karanlık güçlerin eline teslim edildiğini görülmektedir. Maraş-Çorum Olayları, İstanbul/Gazi mahallesi, Sivas katliamı bu provokasyonların başında gelmektedir. Bu provokasyonların azmettiricileri ve sonuçları zaman içerisinde açığa çıkmıştır, ama iş işten geçmiştir.

Bu nedenlerle yeni bir provokasyona izin verilmemelidir. Özellikle toplumsal duyarlılık taşıyan bu tür konularda İktidar TBMMM’yi devreye sokmalı, göçmen ve sığınmacı politikaları alenileştirilmeli ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Özellikle Afganistan kaynaklı göçmenler konusunda bazı ülkelere kapalı kapılar ardında verilen sözlerin içeriği ve gerekçeleri açıklanmalıdır. Yabancı düşmanlığı üzerinden milliyetçi dalganın yükseltilmesi, bu dalganın toplumun aydınlık yüzü olan barış, insan hakları ve demokrasi mücadelesi yürüten insanlarımızın sindirilmesine ve  toplumu yeniden dizayn etmede kullanılmasına son verilmelidir.

Bizler her konuda olduğu gibi göçmenler ve sığınmacılar konusunda da evrensel değerlere bağlı, demokratik yaklaşımların gerçek ve kalıcı çözüm oluşturacağına inanıyoruz. Belirli güç odakları tarafından var olan toplumsal sorunlar kaşınarak, cana ve mala kasteden, linç girişimlerine varan provokasyonlar konusunda İktidarı ve halkımızı uyarıyoruz. Tüm toplumu olası provokasyonlar konunda duyarlı olmaya, iktidarı olası provokasyonlar önlemek üzere sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu