MADENMO: SOMA’NIN ACISINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

13.05.2023

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 13 Mayıs 2023 tarihinde Soma Faciasının yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

SOMA’NIN ACISINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

2014 Yılında Soma’da yaşanan faciada, aralarında Odamız üyesi 5 meslektaşımızın da bulunduğu 301 madenci hayatını kaybetmişti. Bütün toplumu yasa boğan Soma Faciasının üzerinden 9 yıl geçti. Yitirdiğimiz 301 madencinin acısı halen ilk günkü gibi tazeyken buna her yıl yeni acıların eklendiğini görüyoruz.

Oysa o günlerde Odamız tüm kamuoyunun dikkati madencilik sektörüne çekmiş, bunun bir milat olması gerektiğini söylemiş ve bu söylemimiz kamuoyu tarafından kabul görmüştü. O günden bugüne nice çalışmalar yürütüldü, nice yönetmelik değişiklikleri yapıldı, nice raporlar yazıldı ama tüm bunlar Ermenek, Siirt, Şırnak ve son olarak Amasra’da 42 canımızı yitirmemizi önleyecek sonuçları maalesef doğurmadı. Çok açıktır ki, hükümet iradesi, iş yaşamında sermaye sahiplerinin talepleri yerine can kayıplarını önlemeyi ön plana almadığı, madencilik bilim ve tekniğini ocaklara sokmayarak ülkemiiz madenciliğini 18. yüzyıl madenciliğine mahkûm ettiği sürece bu konuda ilerleme sağlanması mümkün olmayacaktır.

Soma faciasından sonra gündeme gelmiş, ancak unutulmuş veya tozlu raflara kaldırılmış pek çok konunun ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. Yaşanan facialardan sonra siyasi sorumluların işin kolayına kaçılarak iş güvenliği uzmanlarının ve maden mühendisi meslektaşlarımızın günah keçisi olarak görülmesinden ise artık vazgeçilmelidir.

Madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliğini geliştirmek ve gelişmiş ülkelerin standardına çıkarmak için ihtiyaçlarımız bilinmekte, yapılması gerekenler Odamız tarafından da defaatle dile getirilmekte, ancak bir türlü hayata geçirilmemektedir.

13 Mayıs 2014 tarihi bir milat olamamış olsa da 9 yılın ardından yetkilileri madenlerde iş kazaları ve faciaları önlemek için gerekli adımları atmaya çağırıyor, iş kazalarında ve facialarda hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

*Soma Faciası ön raporu için tıklayınız.

*Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu [2010-2020] için tıklayınız.