MADENMO: YÖNETEMİYORSUNUZ. YANIYORUZ.YANAN SADECE ORMANLAR DEĞİL, BİR ÜLKENİN GELECEĞİDİR

05.08.2021

TMMOB Maden Mühendisleri Odası son günlerde ülkemizde yaşanan afetlere ilişkin 4 Ağustos 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

YÖNETEMİYORSUNUZ. YANIYORUZ

YANAN SADECE ORMANLAR DEĞİL, BİR ÜLKENİN GELECEĞİDİR

Ülkemizde özellikle güney ve güneybatı bölgelerimiz ile Tunceli bölgesinde son 7 günde çıkan ve bir kısmı söndürülemeyerek yayılan orman yangınları ormanlarımızla birlikte, çevreyi, ekosistemi, biyolojik ve toplumsal yaşantımızı derinden etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır.

Ülkemizin Akdeniz kuşağında yer alması nedeniyle, özellikle güney ve güneybatı bölgelerinin orman yangınları riski altında olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bölgelerde her yıl yaz aylarında orman yangınları çıkmakta ancak bu yangınlar olabildiğince erken söndürülebilmekteydi. Oysa son 7 günde yaşananlar, ülkemizin diğer tüm alanlarda olduğu gibi bir yönetememe krizi altında olduğunu göstermiştir.

Halen 6 ilde devam eden 11 orman yangını sonucunda binlerce hektarlık ormanlık alan yanmış, birçok tarım alanı ve yerleşim yerinde evler, seralar, ağıllar yangından etkilenmiş, yangınlarda can ve mal kaybı yaşanmıştır. Bu durumun önemli nedenlerinden biri yangınlara zamanında ve gerektiği gibi müdahale edilememiş olmasıdır. Geçmişte orman yangınlarına müdahale eden THK ve uçakları süreç içerisinde atıl bırakılmış, ülkemiz zaten var olduğu bilinen orman yangını riskine karşı savunmasız hale getirilmiş, yangının ilk günlerinde diğer ülkelerden yapılan söndürme desteği talepleri de geri çevrilmiş, adeta bu yangınların yayılmasına çanak tutulmuştur.

Bu yangınlara ilişkin siyasi rant elde etmek için çeşitli spekülasyonlar yapılsada, yangınlar devam ederken 28 Temmuz 2021 Tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7334 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakan Kanun değişikliği son derece düşündürücüdür. Sonuç itibarıyla yangını dahi rant ilişkilerine araç eden, yönetme kapasitesini yitirmiş iktidarın halkımızın sorunlarına çare bulması olası görünmemektedir. Bu orman yangınları süreci değerlendirildiğinde iktidarın bizatihi kendisinin sorun oluşturduğu anlaşılmaktadır

Bizler, başta yangında yaşamını yitiren yurttaşlarımız için baş sağlığı diliyor, yaralanan ve zarar gören yurttaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Devam eden orman yangınları ile ilgili üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek, halkımızın yaralarını sarmak için TMMOB örgütlülüğü içerisinde elimizden gelen çabayı göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu