MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULUNA YÖNELİK SUÇLAMALAR KABUL EDİLEMEZ

01.04.2022

2021 yılı "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" kapsamında verilen ödüller gerekçe gösterilerek Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında açılan "Terör Örgütü Propagandası" davası üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULUNA YÖNELİK SUÇLAMALAR KABUL EDİLEMEZ

Siyasi iktidarın çevreye, yeşil alanlara, doğal kaynaklarımıza ve kamusal zenginliklerimize yönelik saldırganlığı her geçen gün daha da artıyor. Ülkemizin geleceğini tehdit eden bu yağmacı ve yok edici anlayışa karşı ülkemize, geleceğimize ve mesleğimize sahip çıkmak için verdiğimiz mücadele nedeniyle TMMOB örgütlülüğü sıklıkla iktidarın hedefi olmakta, üye ve yöneticilerimiz soruşturma ve davalarla susturulmak istenmektedir.

Bunun son örneklerinden birisi de, doğal ve kültürel değerlerin korunması amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubemiz tarafından verilen “2021 yılı Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” gerekçe gösterilerek, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerimize “Terör Örgütü Propagandası” suçlamasıyla açılan davadır.

Doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik kent ve mimarlık mücadelelerini haber yapan gazetecilere verilen, toplumdaki ekoloji ve koruma bilincini yükseltmeyi hedefleyen bir ödülü “terör propagandası” olarak nitelendirmenin kabul edilir tarafı bulunmamaktadır.

Siyasi iktidarın ve onun yönlendirmesiyle hareket eden adli makamların amacı açık biçimde, iktidarın doğayı hedef alan uygulamaları karşısında yükselen çevre mücadelelerini ve bu mücadelenin en önemli parçalarından biri olan TMMOB örgütlülüğünü korkutmak, sindirmek ve susturmaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, doğayı korumak, ağaca-ormana-akarsuya sahip çıkmak suç değildir. Çevre mücadelelerini haber yapmak, toplumdaki ekolojik duyarlılığı geliştirmeye çalışmak suç değildir. Sermaye sahiplerinin doğal hayata ve çevreye karşı saldırganlığına karşı durmak suç değildir.

İktidarın tüm saldırganlığına ve hedef göstermelerine rağmen inandığımız değerleri savunmaya, doğaya sahip çıkmaya, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yıllardır kent ve çevre konularında yürüttükleri mücadele ile her kesimin desteğini ve takdirini kazanan pek çok şubemizden biri olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyelerinin yanındayız. Meslektaşlarıma yönelik suçlamalar derhal kaldırılmalı, toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik tehditlerden vaz geçilmelidir.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI