MMO: EMPERYALİZMİ, IŞİD TERÖRÜNÜ VE AKP GERİCİLİĞİNİ KINIYORUZ

11.08.2014

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, IŞİD terörü üzerine 11 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Emperyalizmi, IŞİD Terörünü ve AKP Gericiliğini Kınıyoruz

Türkiye‘nin ve Ortadoğu Halklarının Öncelikli Gereksinimi Gerçek Demokrasi ve Gerçek Laikliktir

Ortadoğu‘nun demografik açıdan İslami yoğunluğu yanı sıra bölgenin ve şeriatçı güçlerin emperyalizmin manipülasyon alanında bulunması, Müslüman Kardeşler, Özgür Suriye Ordusu El Kaide, Nusra Cephesi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) şeriatçı gibi örgütlere bölgede etkili bir hareket serbestisi sağlamıştır. Bugün özellikle Irak ve Suriye‘de halklar şeriatçı terör sonucu katliamlarla kırıma maruz kalmaktadır. Tunus ve Mısır‘da gerçekleşen rejim değişikliklerini zorlayan kitle hareketlerinin, hatta Suriye‘deki ilk hareketlenmelerin ortaya çıkışında bile görülebilen iktisadi-sosyal faktörler, manevra olanaklarını ellerinde tutan egemen güçlerce geri plana itilebilmiş; kitlelerin sonuç alıcı örgütlülükler ve programlardan, karşı çıktıkları iktidarları ve onlardan sonra gelecek iktidarları da aşacak siyasi hedeflerden yoksun olmaları sonucu bugünkü kaos ortamları oluşmuştur. Her biri farklı süreçler yaşamakla ve farklı düzeylerde olmakla birlikte, Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan ve daha birçok ülke iktisadi, etnik-ulusal, dinsel-mezhepsel etkenleri de içeren çatışmalarla, yeni süreçlere de yol açılabilecek şekilde toplumsal tahribat, yıkım veya iç savaş süreçleri yaşamaktadır.

Ancak görülmelidir ki, geçmişte Sovyetler Birliği‘ne ve sol güçlere karşı geliştirdiği "yeşil kuşak" politikası ile Ortadoğu‘da İslami güçleri destekleyen emperyalizm, Afganistan‘da beslediği, Suriye‘de desteklediği şeriatçı çeteleri son yıllarda Suriye iç savaşı ve Irak‘taki kargaşadan yararlanarak, AKP iktidarı ile işbirliği içinde, Suriye‘ye ve bölgeye kaydıran başlıca sorumlu güçtür. Diğer yandan AKP iktidarı, emperyalizmle ilişkisinde kraldan çok kralcı davranarak Suriye iç savaşında şeriatçıların yanında tam bir taraf olmuş; Sünni mezhepçiliğini desteklemiş, IŞİD dahil bütün şeriatçı örgütlere her tür desteği sunmuştur. Suriye‘den Irak‘a sıçrayan IŞİD‘in terörü, katliamlar yanı sıra tecavüz, cariyelik gibi her tür vahşete başvurarak milyonlarca insanı canından, yerinden, yurdundan etmiştir.

Kürtlere karşı IŞİD‘i destekleyen Erdoğan ve AKP‘nin "yeni Türkiye"si en sonunda IŞİD‘in esiri olmuş, Türkiye‘nin Musul Konsolosluğu çalışanları IŞİD‘in elinde rehin olarak bulunmakta, IŞİD İstanbul‘da gösteri düzenleyebilmekte, ABD‘nin müdahalesine kadar AKP iktidarı bu örgüte "terör örgütü" bile diyememektedir. ABD‘nin IŞİD‘e yaptığı müdahale bu örgütün Irak ve bölge dengelerini sarsma durumuna ulaşan konumunu sınırlamak içindir; Erdoğan-AKP iktidarının göstermelik temas ve kınamaları da gerici kara politikalarını aklamak içindir. Her politikanın aşırı uçları sınırlanır, törpülenir, ABD‘nin yaptığı budur; Türkiye ise dinciliğin, mezhepçiliğin, şeriat destekçiliğinin etkinliği altındadır ve AKP‘yi sınırlayacak güç halkımızın birleşik mücadelesi olacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, emperyalizmi, şeriatçı IŞİD terörünü ve AKP gericiliğini kınamakta; bu belalardan kurtulmanın en etkin yolunun Türkiye ve Ortadoğu‘da bağımsızlık ile gerçek bir demokrasi ve gerçek bir laikliğin tesisi için mücadele etmek olduğuna işaret etmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu