MMO: PANDEMİYİ BİTMİŞ GİBİ VARSAYANLARI UYARIYORUZ: BİLİMSEL-TEKNİK ÖNERİLERİMİZE KULAK VERİN!

05.03.2022

Makina Mühendisleri Odası 5 Mart 2022 tarihinde “Pandemiyi Bitmiş Gibi Varsayanları Uyarıyoruz: Bilimsel-Teknik Önerilerimize Kulak Verin!” başlıklı bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu.

Pandemiyi Bitmiş Gibi Varsayanları Uyarıyoruz: Bilimsel-Teknik Önerilerimize Kulak Verin!

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Mart 2022 tarihinde Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecektir” denilmektedir.

Burada bahsedilen “Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse (…) maske takmak şart değil” hususunda bazı noktalara değinmek ve açıklama yapmak toplum sağlığı açısından gerekli olmuştur.

Bildindiği üzere binalarımız ve binalardaki mekanik tesisatlar pandemi şartlarına göre yapılmamıştır. Covid-19 pandemisi başlangıcından itibaren Odamız ve Odamız dahil onbir meslek kuruluşu ve hekim dostlarımızın içinde yer aldığı İklimlendirme Teknik Kurulu, mevcut binaların pandemi şartlarında kullanılması konusunda birçok çalışma yapmış ve kamuoyuyla bu çalışmaları paylaşmıştır.

Mevcut binaların büyük bir kısmının havalandırma ve klima sistemlerinin pandemiye uygun olmadığı, yeterli taze hava ihtiyacının düzenli sağlanamayacağı da göz önüne alındığında bulaş riskinin artacağını, bu nedenle kapalı alanlarda, aşağıda okullar için verdiğimiz örneğin ve Odamızın internet sitesindeki (https://www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calismalari) güncel ve güvenilir tavsiyelerin dikkate alınması gerektiğini bir defa daha vurgulamak istiyoruz.

  • Kapalı alanlarda havalandırmanın yeterliliğinin, öncelikle taze hava sağlanmasına bağlı olduğu, virüsün kapalı mahallerdeki etkisini yok edebilmek için bu mahallerdeki havanın, kullanım özelliklerine göre belirli katsayılarda mutlaka yenilenmesi ve içerde bulunan insanların ihtiyacı olan miktarda sağlanması gerekir.
  • Örneğin: okullarda öğrenci başına asgari 10 lt/sn (36 m3/h) taze hava ve sınıflarda saatte 5-6 kez hava değişimi yapılmalıdır.
  • Yukarıdaki iki kritere göre hesap yapılarak içlerinde en büyük çıkan hangisi ise ona göre taze hava sağlanmalıdır.
  • Mekana taze hava sağlanırken havanın iletilmesi sırasında virüsün enfekte olan kişiden sağlıklı kişilere bulaşmasını engelleyecek önlemler mutlaka alınmalıdır.
  • Klima ve havalandırma cihazları mutlaka taze havayla çalıştırılmalı ve virüsün yayılmasını belirleyen nem şartları da istenen değerlere getirilmelidir.
  • “Yeterli havalandırma” göreceli bir ifade olup, daha önce kamuoyuna sunduğumuz önerilere göre binanın havalandırmasının yeterli olup olmadığı tespit edilmelidir. Binaların yeterli havalandırma şartlarını sağladıkları, MMO  tarafından eğitilip belgelendirilen uzmanlar tarafından belirlenmeli ve belgelendirilmelidir.
  • Tesislerin periyodik olarak bakımları yapılmalı, pandemiye uygun halde tutulmaları ve bu önlemler dahilinde faaliyetleri sağlanmalıdır.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz, her gün onbinlerce yeni vaka ve yüzlerce ölüm olayının görüldüğü ülkemizde ülkemizde pandemiyi adeta bitmiş varsayanlar, bugüne kadar olduğu gibi halk sağlığı önlemlerini dışlamakta ve asli sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Önceki erken “normalleşme”lerin yol açtığı milyonlarca vaka ve onbinlerce ölümü dikkate almaksızın şimdi çok daha sorunlu yeni bir “normalleşme”ye gidilmesini çok sakıncalı buluyoruz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI