OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI KINIYORUZ! HUKUKSUZ BİÇİMDE İHRAÇ EDİLEN KAMU EMEKÇİLERİ İŞLERİNE İADE EDİLMELİ, HUKUKUN İŞLEYİŞİNİN ÖNÜ AÇILMALIDIR!

26.12.2019

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI KINIYORUZ!

HUKUKSUZ BİÇİMDE İHRAÇ EDİLEN KAMU EMEKÇİLERİ İŞLERİNE İADE EDİLMELİ, HUKUKUN İŞLEYİŞİNİN ÖNÜ AÇILMALIDIR!

OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 23 Ocak 2017 tarihinde kurulan OHAL Komisyonu’nun çalışma süresinin, 26 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 yıl daha uzatılmasını kınıyoruz.

Görev yaptığı 3 yıl içerisinde, 126 bin 300 başvurunun henüz 98 bin 300’ünü karar bağlayan OHAL Komisyonu’nun amacı, hukuki sürecin önünü tıkamak ve etkili başvuru yollarını geciktirmektir.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun oluşumu ve işlevi, Türkiye’nin içinde bulunduğu hukuki garabetin en açık göstergesidir. Herhangi bir idari soruşturmaya ya da yargı kararına dayanmaksızın, keyfi bir işlemle görevlerinden ihraç edilen kişilerin hukuk önünde haklarını arama talebi, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından bilinçli biçimde kesilmektedir.

Geciken adalet, adalet değildir. 3 yılı aşkın zamandır haksız-hukuksuz biçimde işlerinden atılarak büyük mağduriyetler yaşamış yurttaşlarımızın yargı önüne çıkması geciktirilerek bir kez daha mağdur edilmesi kabul edilemez.

Haksızlıkların daha da büyümemesi için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Haklarında mahkeme kararı olmayan ihraçlar tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Asılsız suç isnadıyla insanları bunca yıl mağdur eden idareciler ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı