PEYZAJ MİMARLARI ODASI: PARKLAR RANTSAL BOŞLUKLAR DEĞİLDİR!

27.04.2015

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Avni Akyol ve Konak Parkları`nın belediyenin borçları nedeniyle hazineye satılmasına ilişkin 27 Nisan 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu, Düzce kent merkezinde bulunan Avni Akyol ve Konak Parkları`nın belediyenin borçları nedeniyle hazineye satıldığı ve kent merkezindeki bu çok önemli iki yeşil alanın belediye meclis kararı ile ticari alana dönüştürülerek imara açıldığı haberini aldık.

Kent yöneticileri bu uygulama ile halkın yaşam hakkını hiçe sayan ve sadece ranta yönelik uygulamalarda bulunduklarını gözler önüne sermişlerdir. Kamu yararı gözetmek yerine yok sayan uygulamalarına bir yenisini eklemişlerdir.

Kent içerisindeki yeşil alanlar halkın halkın özgürce kullanabileceği, halka aittir. Aynı zamanda kent ve kentli sağlığı için kentin önemli nefes alanlarıdır. Kent içi yeşil alanlarımızın diğer bir önemli özelliği de Türkiye gibi bir deprem ülkesinde depremden kaçış, sığınak, barınma özelliği taşıyan alanlar olmalarıdır. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999‘da yaşanan depremlerde binlerce vatandaşımızı kaybetmenin acısını ve depremden sağ kurtulanların yaşam mücadelesini dün gibi hatırlamaktayız.

Düzce halkı yaşamış olduğu deprem felaketinin etkilerini üzerinden henüz atamamışken, geçtiğimiz Haziran ayında Düzce‘de kat sayısı 4‘e çıkartılmıştır. Şimdi de kentin tam merkezinde bulunan ve Düzceliler tarafından 1999 yılında sığınma ve barınma alanları olarak kullanılmış bu iki parkta yapılan imar planı değişiklikleri, hem yeşil alanların park olarak kullanımını hem de Düzce gibi önemli bir deprem kentindeki sığınma ve barınma alanlarını yok etmektedir. Bu durum ikinci bir felaket senaryosunu da hazırlamaktadır.
Düzce ovası önemli bir tarım bölgesidir ve İstanbul`a içme suyu sağlayan "Melen Çayı"nı sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Tarım arazilerinde sanayi tesisleri kurularak zaten yıllardır bilimsel veriler hiçe sayılmıştır ve görülmektedir ki Düzce‘nin yöneticileri yaşanan depremden gerekli dersleri çıkartamamıştır.

Ölüm çığlıklarının kulaklarımıza çalınmasına sebep olabilecek bu karanlık kararı verenler,  bu planlara imza atarak hem bilimi görmezden gelmiş hem de kent suçu işlemişlerdir. Kentin en önemli parklarından olan Avni Akyol ve Konak parklarını borçları nedeniyle kolayca gözden çıkartılabilecek alanlar olarak görmüşlerdir. Bu alanları borçları karşılığı, Maliye Bakanlığı`na devretmiş ve ticari alana dönüştürerek yapılaşmaya ve alışveriş merkezleri gibi rantsal kullanımlara açmıştır.

Borçlar,  açık ve yeşil alanları satarak değil milyonlarca lira eden makam araçlarını satarak çözülmelidir.
Anlaşılan odur ki 1999 yılında yaşanmış olan ve Düzce‘de ve diğer illerimizde çok büyük kayıplara neden olmuş depremlerden dersini alamayan Düzce yöneticileri sınıfta kalmıştır. İmar planında yapılan bu rantsal dönüşüm için imza atmış olan teknik elemanlar da Belediye Meclis üyeleri de, Belediye Başkanı da kent suçu işlemişlerdir. Yapılan bu işlem halkın yaşam hakkına saldırı niteliği taşımaktadır. Bu saldırı derhal durdurulmalıdır.

Biz, bilimi ve bilgiyi toplumun çıkarları yönünden kullanması için mücadele eden TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Gereken hukuki ve bilimsel mücadelemizi sürdürerek, Düzce`ye ve Düzcelilere destek vereceğiz. Düzce halkını ve tüm kamuoyunu Düzce‘ye sahip çıkmaya çağırıyoruz !

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

11. Dönem Yönetim Kurulu