ŞPO: AFET YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NE ANLAMA GELİYOR?

16.11.2023

TMMOB Şehir Plancıları Odası 16 Kasım 2023 tarihinde "Afet Yasasındaki Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

6 Şubat depremlerinin ardından kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırma bahanesiyle yürürlüğe konan yasa değişikliği neler içeriyor?

1- Geçmişte, yerleşik alanlardaki riskli yapıları güvenli hale getirmek gerekçesiyle, bu yapılarda oturan yurttaşların ikamet edeceği yeni yerleşim alanları oluşturmak amacıyla ilan edilen rezerv yapı alanlarının, mevcut yapılaşmış alanlarda da belirlenmesinin önü açıldı.

2- Yani, geçmişte çoğunlukla kamu mülkiyetindeki boş araziler rezerv yapı alanı olarak ilan edilirken artık eviniz, oturduğunuz sokak, ikamet ettiğiniz mahalle rezerv yapı alanı olarak belirlenebilecek. Böylelikle, belki de on yıllardır oturduğunuz evinizi 90 gün içinde boşaltmanız gerektiği "yasal" olarak sizlere tebliğ edilecek ve sizin mülkünüz "gelir ve hasılat getirecek  her türlü uygulama"  için kullanılabilecek.

3- Yasada yapılan değişiklikle, Bakanlık veya ilgili idare sizin talebiniz olmadan, ikamet ettiğiniz konuta dair riskli yapı tespitinde bulunabilecek. Buna karşı koymaya çalıştığınızda, kolluk kuvvetleri eliyle bu tespit zorla yaptırılabilecek.

4- Riskli yapı tespitine ilişkin ilgili mercilere, çok kısıtlı hale getirilen sürelerde yaptığınız itiraz reddedildiğinde ise, konutunuz riskli  yapı olarak ilan edilecek ve  belirtilen süre içerisinde boşaltmazsanız yine kolluk kuvvetleri aracılığıyla zorla evinizden tahliye edileceksiniz.

5-  Yasada yapılan değişiklikle, tüm başvuru ve işlemlerde bina sakinlerinin 3`te 2`sinin onay vermesi gerekirken artık %50+1 kişinin onayı yeterli olacak. Eğer onay vermeyen taraftaysanız ve binanız salt çoğunluk kararıyla tahliye edilip yıkıldıysa, size ait mülkiyet de onay veren komşularınıza açık artırmayla satılabilecek. Komşularınızdan alan çıkmazsa, ilgili Bakanlık rayiç bedel üzerinden konutunuzu kamulaştırabilecek. 

6-  Binanızın riskli olduğunu düşünen taraftasınız ama binanın yıkım ve yeniden inşa süreci sonrasında ortaya çıkacak maliyeti karşılayacak gelire sahip değilseniz (yani yoksulsanız); Bakanlık konutunuza ortak olacak, gerektiğinde sizi borçlandıracak ve üstelik eğer borcunuzu ödemezseniz mülkiyetinizin tamamına el koyup size yalnızca, mirasçılarınıza devretmenizin mümkün olmadığı "oturma izni" verecek.

7- Rezerv yapı ilanından riskli yapı kararına, tahliye işleminden yıkım kararına tüm süreçlerde itiraz süreçleri daraltılmış, dava yetkileri sınırlandırılmıştır. Yeniden inşa aşamasında plan askı ve itiraz süreçleri ile uygulama projesi aranmamasına kadar tüm süreçler geniş halk kitlelerinin yerine müteahhitlerin ve bir avuç sermayedarın yararına düzenlenmiştir.

8- Toplumun geniş kesimlerinin en temel anayasal haklarını tehlikeye atan bu düzenlemenin  geçmişteki benzer durumlarda yaptığımız ve karşılıksız kalan çağrılarımızdan farklı olarak, birşeylerin değiştiğine olan inançla Ana Muhalefet Partisi veya yeterli sayıda Milletvekili imzasıyla AYM`ye taşınmasını talep ediyoruz.