ŞPO: ZEYTİNLİK ALANLARI YOK EDECEK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLMELİDİR!

01.03.2022

TMMOB Şehir Plancıları Odası 1 Mart 2022 tarihinde çıkarılan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında, 1 Mart 2022 tarihinde "Doğayla Savaş, Savaş Koşullarında Bile Devam Ediyor, Zeytinlik Alanları Yok Edecek  Yönetmelik Değişikliği İptal Edilmelidir!" başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

 DOĞAYLA SAVAŞ, SAVAŞ KOŞULLARINDA BİLE DEVAM EDİYOR
Zeytinlik Alanları Yok Edecek  Yönetmelik Değişikliği İptal Edilmelidir!

İklim Krizine önlem olarak pek çok ülke kömürden çıkma yönünde kararlar alıp yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederken, tarihsel olarak ülkenin doğasının ve tarımsal üretim deseninin en önemli varlıklarından olan zeytin ağaçları madenlere kurban edilecek. Hâlihazırda zeytin ağacının yetiştiği Akdeniz ve Ege coğrafyaları başta olmak üzere  birçok bölgede taş  ve kömür ocakları sebebiyle  yaygın biçimde zeytinlikler türlü yollarla parçalanmakta ve yok edilmektedir. Bugün çıkarılan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bu anlamda zeytinlik alanlara yasadışı biçimlerde el koymakta olan madencilik sektörünün bu faaliyetlerini yasallaştırma amacını taşımaktadır. Ülkemizde  sayısı ve kapasitesi giderek artan ve bulunduğu coğrafyaya kirlilik, aşırı su tüketimi ve yarattığı olumsuz ekolojik etkiler sebebiyle gelecek kuşaklarımızı da olumsuz etkileyeceği açık olan termik santrallerin temel ihtiyacı olan kömürü çıkarmak için asırlık zeytin ağaçlarının feda edilmesi sadece doğaya karşı değil gelecek kuşaklara, iklim krizi ile mücadele edenlere ve yerel geçimlik ekonomiye karşı da bir suçu içerisinde barındırmaktadır.

Bu suça karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, geleceği planlama ilkelerimiz doğrultusunda kentsel ve kırsal alanlarda etkili olması gereken şehircilik esaslarımız gereği dava açacağımızı kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası