SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALARIN BELGELENDİRMESİ YÖNETMELİK DAİMİ KOMİTE TOPLANTISI YAPILDI

20.02.2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik Daimi Komite Toplantısı 20 Şubat 2015 tarihinde yapıldı. Toplantıya TMMOB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin katıldı.