TMMOB 3. JEOTERMAL KONGRESİ VE SERGİSİ 14-15 EKİM'DE...

04.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Sekreteryası Maden Mühendisleri Odasınca yürütülen TMMOB 3. Jeotermal Kongresi ve Sergisi 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilecektir.

İlki 2007, ikincisi 2009 yıllarında yapılan TMMOB Jeotermal Kongresi ve Sergisi; gerek üstün bilimsel ve teknik niteliği gerekse jeotermal sektörünün tüm paydaşlarını kucaklayan yapısı ile ülkemiz jeotermal sektörünün en önemli etkinliği olma özelliğine sahiptir.

Jeotermal kaynakların aranmasından nihai kullanımına kadar olan tüm süreçleri kapsayan Kongremizde; jeotermal sektöründeki bilimsel ve teknik son gelişmelerin aktarılması, jeotermal kaynakların geliştirilmesinde ve kullanılmasında karşılaşılan sorunların tartışılması, jeotermal gelişim için çözüm önerilerinin üretilmesi ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır

Uluslararası katılıma da açık olan Kongre süresince, Bilim Kurulu’nca kabul edilen bildiri sunumlarının yanında, poster sunumları ile Dünya’da ve ülkemizde jeotermal enerji konusunda otorite kabul edilen uzmanların çağrılı sunumlarına da yer verilecektir.

Kongre kapsamında jeotermal bilim ve teknolojisindeki son gelişmelerin ve ürünlerin tanıtılacağı bir sergi düzenlenecektir.