TMMOB 3. ZONGULDAK KENT SEMPOZYUMU 11-12 MART'TA

02.01.2023

TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu TMMOB adına 11-12 Mart 2023 tarihlerinde düzenleyeceği TMMOB 3. Zonguldak Kent Sempozyumu'na ilişkin bir açıklama yaptı.

TMMOB 3. Zonguldak Kent Sempozyumu

(11-12 Mart 2023)

Topraklarının altında saklı cevheri ülke ekonomisine kazandırmak için Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan daha çok insanını “şehit” veren gazi kenttir Zonguldak! Küllerinden yeniden doğan bir ülkenin üretim için dönen çarklarına ilk ateşi veren, motorlarını çeviren, gemilerini yüzdüren, fabrikalar, tesisler kurmasını sağlayan zenginlik merkezidir. Yeşerttiği üretimci, dayanışmacı, paylaşımcı iklimle, ülkenin dört bir yanından gelen insanına iş-aş veren, kapısını çalan herkesi doyuran bolluğun, bereketin adresidir. Tozlarından var ettiği Işıkveren santraliyle, Sakarya – İstanbul bölgesinde yeni filizlenen sanayinin kök salmasını sağlayan, ülkenin enterkonnekte sistemini kurarak dört bir yana ışık saçan aydınlık kaynağıdır. Alın terinin hakkını almak için yollara düşen yüz binlerce insanıyla daha adil, daha eşitlikçi bir dünya mücadelesi içindeki dünyanın tüm iyi insanlarının yüreğinde çiçekler açtıran başkaldırı kentidir. 1980’lerin başından beri uygulanan politikalarla tarumar edilen, gün gün küçültülüp dayanışmacı kimliği yok edilen, üçe bölünüp mecalsizleştirilen neoliberal uygulamaların hedefindeki memlekettir. Dağı taşı kömürle bu kaplı kentin sesi de, dili de, soluğu da kömür karasıdır.

Herkesin kömüre dair bir hikâyesi olan bu kentte yeni bir öykü daha başlıyor. Sakarya Irmağı’ndan Kızılırmak Deltası’na kadar olan bölgenin en değerli ekosistemi Filyos Vadisi’nde yeni bir sanayileşme adımı atılıyor. Bu adımla, kömür kentinin yanına doğal gaz kenti kimliğini de ekleyen Zonguldak, bir halden başka bir hale geçmenin derin sancılarını yaşıyor. Üzerinde projeler geliştirilen Flyos Vadisi kent için “biriciklik” özelliği taşıyor. Zonguldak’ın tek su havzası olma, kentin en değerli tarım alanlarını oluşturma özelliği de taşıyan vadinin, flora ve faunasında çok sayıda endemik tür bulunuyor.

Üzerinde projeler geliştirilen Filyos Vadisi nasıl bir yerdir? Havza hangi ilkelerle planlanmalı, bölgenin tek su havzasının yönetimi nasıl programlanmalıdır? Planlanan yatırımlar bir ekolojik koridor olarak korunması gereken vadide ne gibi değişimler yaratacaktır? Kente değişim sancısı yaratan ekonomik gelişmeler hangi sosyal sorunları doğuracaktır? Bunların önüne nasıl geçebilir? Ne gibi sosyal programlar uygulamalıdır? Dünyada yaşanan enerji krizi fosil yakıtların önemini artırmakta mıdır? Bu durumun, kömürü, termik santralleri ve doğal gazıyla bir enerji kenti olan Zonguldak’ta ne gibi sonuçları olacaktır? Türkiye Paris İklim Anlaşması’nın tarafı oldu. Bundan en çok etkilenecek kentler arasında olan Zonguldak’ı nasıl bir gelecek beklemektedir? Kent yeni duruma nasıl hazırlanmaktadır? Paris İklim Anlaşmasına uygun bir gelecek tasarımı nasıl yapılabilir? Bölge halkı yapılan planlamaların neresindedir, Kendisine biçilen rol nedir, süreçlere katılımı nasıl sağlanır? Planlanan doğal gaz işleme, gübre ve ark ocaklı demir-çelik tesisleri, kente, nasıl bir gelecek vaat etmektedir? Olası nüfus hareketlerine bölge nasıl hazırlanmaktadır? Vadide nasıl bir iskân politikası izlenmelidir? Proje, kentin en önemli tarım alanlarıyla tarihsel mirasının bulunduğu vadide, tarımı ve turizmi nasıl etkileyecektir? Bölgenin gıda güvenliğini sağlamak için ne gibi önlemler alınmalıdır?

Toplumun bir parçası olarak onunla sürekli etkileşim içinde olan ve bu gibi projelerin toplum yararına olması için çabalayan TMMOB, sorunu yukarıdaki gibi soruların etrafında, tüm taraflarıyla birlikte tartışmak, öneriler geliştirip yaşama geçirilmesini sağlamak üzere, 11-12 Mart 2022 tarihlerinde, Filyos Vadisi’nin kalbi Çaycuma’da, 3. Zonguldak Kent Sempozyumu’nu düzenliyor. Kentin durumunu tespit edip yeni bir vizyon oluşturmayı ve toplumdan yana bir gelecek tasarımı sunmayı da hedefleyen sempozyum, TMMOB’nin, meslek alanlarındaki gelişmelerin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavrayıp bu doğrultuda toplumu bilgilendirme ilkesiyle de örtüşüyor. Sempozyumun bir yol ayrımına getirilen kentimiz için tarihsel önem taşıdığına inanıyor, bu çabayı önemseyen herkesi katkı sunmaya çağırıyoruz.  Birlikte düşüneceğiz. Birlikte tartışacağız.  Birlikte üreteceğiz. Hep birlikte kentimize sahip çıkacağız. Başka Zonguldak, başka Filyos yok!

 

Birhan ŞAHİN
TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu
Dönem Sekreteri