TMMOB 4. KADIN KURULTAYI ADANA YEREL KURULTAYI YAPILDI

02.06.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Adana Yerel Kurultayı 30 Mayıs 2015 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurultayın  Divan Başkanlığı Makine Mühendisi Arzu ÖZDAL İDEM, yazmanlıklar ise Burçak KORUYUCU ve Neslihan YEŞİL tarafından yürütüldü.

TMMOB’de kadın politikalarının belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi doğrultusunda planlanan Adana Yerel Kurultayı’nın açılışında; TMMOB Adana İKK Kadın Komisyonu Başkanı Ayten DOLANÇAY ve TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye Ülkü KARAALİOĞLU birer konuşma yaptılar.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Üyesi Ayşe IŞIK EZER ve TMMOB Trabzon İKK Kadın Çalışma Grubu Başkanı Fulya BANKOĞLU’nun da katıldığı, büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenen Kurultayda aşağıdaki başlıklar ve konuşmacılar yer aldı.

•             Siyasette Cinsiyetçilik -  CHP Adana Milletvekili Adayı, Adana İKK Kadın Komisyonu Üyesi  Jeoloji Mühendisi Dr. Müzeyyen ŞEVKİN
•             Eğitimde Cinsiyetçilik - Adana İKK Kadın Komisyonu Üyesi   İnşaat Mühendisi Dilay AYDOĞAN
•             Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik - Adana İKK Kadın Komisyonu Üyesi   Ziraat Mühendisi Hacer SÖNMEZATEŞ
•             TMMOB'de Kadın örgütlenmesi
- Adana İKK Kadın Komisyonu Üyesi Harita Mühendisi Filiz MERSİN
- Adana İKK Kadın Komisyonu Üyesi Makina Mühendisi, Arzu PEKDUR

Makina Mühendisi Hülya YILMAZ ve Irmak POYRAZOĞLU tarafından TMMOB’de kadın örgütlülüğünün nasıl artırabileceği konusunda verilen önergelerin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından serbest kürsü bölümünde söz alan üyelerin görüş ve önerileri ile Kurultay başarılı bir şekilde son buldu.