TMMOB 4. KADIN KURULTAYI ESKİŞEHİR YEREL KURULTAYI DÜZENLENDİ

09.06.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Eskişehir Yerel Kurultayı 6 Haziran 2015 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nde yapıldı.

"Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın" konulu kurultayın ana konularını

  • Eğitimde Cinsiyetçilik,

  • Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik,

  • TMMOB'de Kadın örgütlenmesi

  • Diğer Emek ve Meslek Örgütlerinde Kadın Örgütlenmesi

oluşturdu. Bu dört ana başlık altında, mühendis kadınların eğitim ve çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı. TMMOB örgütlülüğü içinde karar mekanizmalarında daha fazla sayıda mimar, mühendis ve şehir planlamacısı kadının bulunması gerektiği, yaşanılan süreçte diğer meslek örgütlerinin kadın komisyonları ile iletişimin artırılması yönünde kararlar alındı. 

Kurultaya TMMOB Kadın Çalışma Grubu’ndan Banu Gürlek, Hanze Gürkaş ve Aylin Sıla Temiz katıldı. Kurultayın açılışında Hanze Gürkaş tarafından bir konuşma yapıldı.

Mimar, mühendis ve şehir planlamacısı kadınlar, kurultay sonunda yaptıkları yazılı açıklama ile Anayasa Mahkemesi’nin, imam nikâhını kıymak için önce resmi nikâh şartını kaldıran kararını kınadıklarını belirttiler. Kararın; evrensel hukuk, insan hakları ve laiklik ilkelerini hiçe saydığını, kadınların haklarını ellerinden alan, çocuk gelinleri meşrulaştıran Ortaçağ zihniyetini hortlattığını ifade ettiler.

Açıklamada; kadın-erkek eşitliğinin temel taşlarından biri olan evlenme işleminin nikâh memuru önünde resmi nikâhla yapılması olduğu, Anayasa Mahkemesi’nin, 1999 yılında alınan bu kararla aksi uygulamalar için hapis cezası bile getirilmişken, 16 yıl sonra birileri istedi diye bu kararı almasının "aile düzenine karşı işlenen suçlar" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kadın haklarını bir kez daha ayaklar altına alan, sapıklığı, tecavüzü destekleyen, dini inançlar üzerinden çocuklar da dâhil olmak üzere boşanma, nafaka ve tazminat haklarının da kaybına neden olacak olan bu kararı kınadıkları ifade edildi.