TMMOB 4. KADIN KURULTAYI MERSİN YEREL KURULTAYI YAPILDI

20.05.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Mersin Yerel Kurultayı 16 Mayıs 2015 tarihinde Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB’de kadın politikalarının belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi doğrultusunda planlanan Mersin Yerel Kurultayı’nın açılışında; TMMOB Mersin Kadın Çalışma Grubu Başkanı Zehra Korkmaz, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mersin İKK Sekreteri Seyfettin Atar, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu ve  TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Zeyneti Bayrı Ünal birer konuşma yaptılar.

Mersin Fotoğraf Derneği tarafından kurultay için özel olarak hazırlanan “Hayatın İçinden Kadın” başlıklı fotoğraf sergisi ve serginin genişletilmiş fotoğraf gösterisi ile, “Kadın öyküleri” başlığı ile hazırlanan; mimar, mühendis ve şehir plancı kadınların çalışma yaşamında iz bırakmış anılarından oluşan video gösterisi ve kurultay için çekilen “Hayat Akarken” adlı kısa filmin de sunulduğu ve büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendiği kurultayda aşağıdaki başlıklar ve konuşmacılar yer aldı.

Eğitimde Cinsiyetçilik Oturumu

  • Akademik Kadınlar – Dr. Burcu Şentürk (Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi)

  • Mühendislik Eğitiminde Cinsiyetçilik - Gülru Yıldız (İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Kadın Komisyonu Üyesi)

 Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik Oturumu

  • Çalışma Hayatında Kadın Ruh Sağlığı - Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi

     ( Mersin Üni. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Kadına Yönelik Şiddet Oturumu

  • Kadına Karşı Şiddet ve Yasal Düzenlemeler  - Avukat Nursen Yücesoy Temizkan

  • Cinsel Taciz ve Mobbing 

  • TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi - Asiye Ülkü Karaalioğlu (TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı)

Kurultay, çalışma hayatında ve yönetim mekanizmalarında kadın katılımının arttırılması konusunda hazırlanmış olan karar gerekçelerinin ve önergelerin görüşülmesinin ardından dilek ve öneriler ile son buldu.