TMMOB 4. KADIN KURULTAYI'NA YÖNELİK YEREL KURULTAYLAR DEVAM EDİYOR

04.06.2015

“Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” temasıyla 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek TMMOB 4. Kadın Kurultayı hazırlık çalışmaları TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından sürdürülüyor. Bu çerçevede, tüm illerde yerel kurultaylar gerçekleştiriliyor.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından kurultayın içeriğinin belirlenmesi amacıyla 15 Şubat 2015 tarihinde TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları temsilcileri ile yapılan ortak toplantıda kurultayın kapsamı;  

 • Eğitimde Cinsiyetçilik
 • Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik
 • Siyasette Cinsiyetçilik
 • Kadına Yönelik Şiddet
 • Diğer Emek ve Meslek Örgütlerinde Kadın Örgütlenmesi
 • TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi

başlıklarında oluşmuştu.

 

YEREL KURULTAY YER VE TARİHLERİ

YER

TARİH

DENİZLİ

9 Mayıs

İZMİR

9 Mayıs

GAZİANTEP

12 Mayıs

MERSİN

16 Mayıs

KOCAELİ

24 Mayıs

ADANA

30 Mayıs

ANTALYA

6 Haziran

ESKİŞEHİR

6 Haziran

BURSA

13 Haziran

DİYARBAKIR

13 Haziran

TRABZON

13 Haziran

ŞANLIURFA

13 Haziran

ANKARA

5 Eylül

ZONGULDAK

5 Eylül

İSTANBUL

13 Eylül

 

Toplam 15 ilde gerçekleştirilecek yerel kurultayların ve yerel kurultaylardan çıkacak sonuç raporların ve karar önergelerinin değerlendirileceği merkezi kurultayın amacı ise şöyle belirlenmişti:

 • TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin dayanışmasını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale getirmek,
 • TMMOB’ye bağlı Odalarda ve Şubelerde Kadın Çalışma Gruplarının yaygınlaştırılmasında etkin olabilmek,
 • Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için, eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, eğitimin her aşamasında kullanılan cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi için mücadele etmek,
 • Çalışma hayatı içinde kadın mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin uygulanması için mücadele etmek,
 • Namus kavramının kadın cinselliğiyle özdeş görüldüğü sistemde, kadının töre-namus adı altında baskıya, işkenceye uğraması, öldürülmesi; işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalması ve faillerin çeşitli adlar altında ceza indimi alması ya da serbest bırakılması konularını gündeme taşımak,
 • TMMOB ve bağlı odalarında tüm üyelerinin cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının içselleştirilmesi,
 • Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güvencesi olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip çıkmaktır.

TMMOB’da kadın politikalarının belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Amaçlarımızın hayata geçmesi ancak kadınların örgütlülüğü ve dayanışmasıyla mümkün olacaktır.