TMMOB AYDIN İKK: UNUTMADIK!

06.02.2024

Aralarında TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu Aydın Emek ve Demokrasi Platformu 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla 6 Şubat 2024 tarihinde Aydın Kent Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı.

Değerli basın emekçileri ve basın açıklamamıza katılarak bizlere destek veren kamu kurum ve kuruluşlarının, sendikaların, STK ların, meslek örgütlerinin temsilcileri ve saygıdeğer Aydın halkı.

Hepinizi AYDIN EMEK ve DEMOKRASİ PLATFORMU adına, sevgi saygı ve dostlukla selamlıyorum.

Bugün 6 Şubat 2023’te yaşadığımız felaketin yıldönümü…

Kahramanmaraş depremlerinde ve ülkemizdeki diğer tüm deprem ve doğal afetlerde yitirdiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha özlemle anıyorum.

Baş sağlığı ve dayanışma dileklerimizi iletiyorum.

Ailesini, akrabalarını, dostlarını, evini barkını, işini gücünü kaybeden kardeşlerimize sabırlar diliyorum.

Bundan tam bir yıl önce ülke tarihimizin en büyük acılarından birisini yaşadık, halen de yaşamaya devam ediyoruz.

Şehirlerimizin ve binalarımızın depreme hazır olmaması, devletin sağlıklı işleyen bir afet-acil durum yönetimi planı olmaması yaşanan afeti toplumsal bir trajediye dönüştürdü.

Resmi rakamlara göre depremlerde 53 bin 537 yurttaşımızın hayatını kaybetti, 107.213 yurttaşımız ise yaralandı.

Yine İçişleri Bakanlığının açıklamalarına göre 39 bin 441 bina deprem anında yıkılmış, yıkılan binalarla birlikte 271 bin 892 bina ise aldıkları hasarlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir.

En son Murat Kurum’un açıklamalarına da yansıdığı üzere yaşanan kayıpların bu rakamların çok çok üstünde olduğunu hepimiz biliyoruz.

Üzerinden koskoca bir yıl geçmesine karşın depremlerde ne kadar can kaybı yaşandığı, ne kadar kişinin kayıp olduğu, ne kadar vatandaşımızın engelli bireyler haline geldiği gibi sorular halen belirsizliğini koruyor.

Değerli Arkadaşlar,

Dışarıdan bakanlar için bir yıl kısa bir süre evet ama deprem bölgesinde yaşayanlar için yokluk, yoksulluk içinde her günün belki bir yıl gibi yaşandığı bir süreç…

 Afet yönetim sürecinde yaşanan zafiyet yetmezmiş gibi ilerleyen dönemde yeniden yapılaşma sürecinin de kötü yönetilmesi nedeniyle yaşanan sorunlar her gün katlanarak artıyor.

Depremden etkilenen kentlerimizde halen barınma, sağlık gibi temel gereksinimler bile tam anlamıyla karşılanamamaktadır.  

Vatandaşlarımızın bir kısmı insani gereksinimlerin yeterince dikkate alınmadığı geçici barınma alanlarında, bir kısmı hasarlı evlerinin önüne kurdukları çadırlarda, barakalarda ağır kış koşullarında yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

Aralıksız devam eden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da tüm uyarılarımıza karşın teknik kurallar çerçevesinde ve bir plan dâhilinde yürütülmediği için kaosa dönüşmüş durumdadır.

Değerli Arkadaşlar,

Herkes biliyor ki, TMMOB’nin raporları ve önerileri dikkate alınsaydı, mühendislik, mimarlık ve plancılık hizmetleri bir prosedür haline getirilmeseydi, kentleşme ve barınma politikaları kamucu bir anlayışla oluşturulsaydı, TMMOB ve bağlı Odaları yapı tasarım, üretim ve denetim süreçlerinden dışlanmasaydı yaşadığımız acıların boyutu bu düzeyde olmazdı.

Buradan bir kez daha yinelemek istiyorum.

Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarı ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu mühendis, mimar ve şehir plancılığı hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır

Hiç çekinmeden ısrarla söylemek gerekiyor. 

Ülkemizde her doğa olayının bir felakete dönüşmesinin ardında daha fazla rant uğruna insan yaşamını ve bilimsel gerçekleri hiçe sayan, piyasa güçlerinin çıkarlarını halkın çıkarlarının üstünde gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır

Bilimi, planlamayı ve denetimi dışlayan, rantı egemen kılan bu politika modeli, çaresizliğin ve yetersizliğin değil, bilinçli bir tercihin ürünüdür.

Her depremden sonra siyasilerden hamasi nutuklar dinliyoruz.  Yardım faaliyetleri bile siyasi şova dönüştürülerek toplumsal kutuplaşmanın bir aracı olarak kullanılıyor. İnsanların acıları seçim çalışmalarına malzeme ediliyor.  Hatta mevcut iktidar deprem yaralarını sarmak yerine hizmet için yerelle genelin aynı siyasi partiden olması gerektiğini seçim malzemesi olarak kullanmaktadır.

Sözler veriliyor, yaraların sarılacağı söyleniyor. Kalıcı önlemlerin alınacağı dile getiriliyor. Fakat gündemin değişmesiyle tekrar rutine dönülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı felakete rağmen, aynı politikalarda ısrar edilmesi bunun en açık göstergesidir.

Geçici barınma yerlerinin oluşturulmasından, yerleşim yerlerinin planlanmasından kalıcı konutların yapılmasına kadar her aşamada rantçılar, vurguncular yine devrede oluyor.

Bilim çevreleri, meslek kuruluşları yine yok sayılıyor.

Koca bir coğrafyanın topoğrafyasını değiştiren bir doğa olayı yaşandıktan sonra, daha enkazlar dahi kaldırılmamışken, hiçbir bilimsel, teknik çalışma yapılmadan, bölgenin jeolojik verileri güncellenmeden, risk analizleri yapılmadan bir oldu bitti yaratılarak yıkılan kentlerin yenilenmesi adı altında rant temelli projelerin hazırlanarak yürürlüğe sokulması, deprem bölgesinin sipariş ihalelerle malum şirketler arasında pay edilmesi bunun en somut örneği.

Sevgili Arkadaşlar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odaları olarak bizler mesleklerimizin bilimin ve tekniğin gereklerine uygun olarak yapılması durumunda doğa olaylarının afete dönüşmeyeceğini biliyoruz ve görüşlerimizi gerek resmi kurumlarla gerekse kamuoyuyla hazırladığımız raporlarla, düzenlediğimiz sempozyum, kongre vb. etkinliklerle paylaşıyoruz.

Ancak gözünü rant hırsı bürümüş iktidar gözünü de kulaklarını da uyarılarımıza kapatmış durumda.

Buradan bir kez daha soruyoruz…

Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen süreç rantsal dönüşüme kurban edilmeseydi ve deprem tehdidi altındaki yerleşimlerimizin dönüşümü doğru bir şekilde sağlanabilseydi yaşadığımız yıkımın boyutu bu derece ağır olur muydu?

1999 Marmara Depremi sonrası denetimi ticarileştiren Yapı Denetim Sistemi yerine bağımsız ve kamusal denetim öne çıkarılsaydı yeni yapılan çok sayıda bina ayakta kalmaz mıydı?

Kent planlama disiplini içinde geliştirilmiş olan tüm planlama ilkeleri ve kurallarına uyulsaydı, doğa kaynaklı risklerin en aza indirilebilmesi için sakınım önlemleri alınsaydı sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturulamaz mıydı?

Tarım arazileri ve dere yatakları imara açılmasaydı evlerimiz, kentlerimiz sular altında kalır mıydı?

Kaçak yapılaşmaya göz yumulmasaydı, her seçim döneminde imar afları gündeme getirilmeseydi kentlerimizde mühendislik mimarlık hizmetleri almamış bina sayısı bu kadar fazla olur muydu?

Soruları sıralamaya devam etsem sürem yetmez.

Ancak tüm bunlar yapılmadığı gibi ülkenin deprem gerçeği rant için, aç gözlü sermayenin menfaatleri için bir fırsata çevrildi. TMMOB’nin ve bilim insanlarının, uyarıları dikkate alınmadı.

Sonuç;

Geliyorum diyen yıkıcı depremin etkileri ortada…

Değerli Arkadaşlar,

Bizler Aydın Emek ve Demokrasi platformu ve TMMOB olarak, mesleklerimizin hayati öneminin ve sorumluluğumuzun farkındayız.

Bilimin ve tekniğin ışığında sürdürdüğümüz mücadelenin, iktidarın serbestleştirme ve özelleştirme politikalarının; çevre ve kent rantlarına ilişkin politikalarının önünde bir engel oluşturduğunu da biliyoruz

Ama her ne pahasına olursa olsun ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

 Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan mücadele ederek mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Hep birlikte yan yana, omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

Açıklamamıza katılımınız ve desteğiniz için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi tekrar AYDIN EMEK ve DEMOKRASİ PLATFORMU adına, sevgi saygı ve dostlukla selamlıyorum.

 AYDIN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU

 

AYDIN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU BİLEŞENLERİ

Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)

Alevi Kültür Dernekleri Aydın Şubesi

CHP Aydın İl Başkanlığı

Disk/Emekli Sen

Disk/Genel İş Aydın Şubesi

Eğitim-Sen Aydın Şubesi

EMEP Aydın İl Örgütü

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Aydın Şubesi

İnsan Hakları Derneği

KESK Aydın Şubesi

Sağlık Emekçileri Sendikası Aydın Şubesi

Sol Parti Aydın İl Örgütü

Türkiye İşçi Partisi Aydın İlçe Örgütü

Türkiye Komünist Partisi Aydın İl Örgütü

TMMOB

Tümbel-Sen Aydın Şubesi

Tüm Emeklilerin Sendikası Aydın Şubesi