TMMOB, CUMHURBAŞKANI'NIN HALKA YÖNELİK HAKARETLERİNE KARŞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

30.06.2022

TMMOB tarafından Cumhurbaşkanı ve AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 01.06.2022 tarihli TBMM grup toplantısında söylediği halka yönelik hakaretlere karşı 29 Haziran 2022 tarihinde suç duyurusunda bulundu.

T.C. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

SİKAYET EDEN: Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (V.N. 8760048935)                     

VEKİLİ:Av. Ekin Öztürk Yılmaz

ŞÜPHELİ:Recep Tayyip ERDOĞAN

SUÇ:Hakaret (TCK m. 125/1-4), Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK m. 216)

SUÇ TARİHİ : 01.06.2022

 

AÇIKLAMALAR: 

1.) Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi AKP'nin genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 01.06.2022 tarihli TBMM grup toplantısında; 

"Düşünün, Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok. Kamu binalarının, polis araçlarının, ambulansların, iş yerlerinin, sivil araçların, belediye otobüslerinin, sokakların, parkların, yakılıp, yıkıldığı Gezi Olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biz zaten biliyoruz da, tarih de yazacaktır. Bay Kemal orada mıydı, oradaydı. Niye? Çünkü başı çeken oydu. Bunlardan millete, vatana hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber çünkü kendileri de terör sevici." şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Yukarıdaki yer alan hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeler şüpheli Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında sözlü ifade edilmiş ve ulusal basında yayınlanmış oluphalihazırda da Cumhurbaşkanlığı Resmi Sitesinde yer almaktadır. (alıntılanan metnin tamamının yer aldığı link: (https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/138213/-bolgemiz-uzerinde-yapilan-v...

 

2.) Bilindiği üzere kamuoyunda "Gezi eylemleri" olarak bilinen süreç; şüphelinin Başbakanlık yaptığı 31.05.2013 tarihinde Taksim Meydanı'na topçu kışlası yapmak amaçlıkent hafızasında önemli yeri bulunan ve İstanbul bütünlüğünde az sayıda kalmış merkezi yeşil alanlardan olan "Gezi Parkı"nın yıkılması projesine karşı; insanların parkı koruma çabasıyla başlamıştır. Akabinde; şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, mimari değerlere aykırı buprojeden vazgeçilmesi ve İstanbul'un az sayıda merkezi nefesalma alanlarından olan parkın korunması çabası giderek yaygınlaşmış ve toplumun yaygın kesimlerinde haklılık bulmuştur. 

Parkta bulunan insanlara yönelik polisin vatandaşlarımızın yaşamlarını yitirmesine, yaralanmasınayönelik orantısız saldırısı, ülkenin her yerinde ve toplumun tüm kesimlerinde tepki ile karşılanmış ülkenin bütün illerine yayılmıştır. 

Kent hakkı, çevre hakkı, yaşanılabilir bir doğa ihtiyacı ile halkın demokratik tepkilerini gösterdiği eylemler Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir yer almıştır. Yalnızca İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre dahi Türkiye'nin 79 ilinde yaklaşık 2.5 milyon vatandaş bu eylemliliklere katılmıştır.

 

3.) Şikayet edilen yukarıda ifade edilen ve canlı yayımlanan konuşmasında "terörist, çürük, sürtük" ifadelerini kullanarak bulunduğu makam itibariyle eşit davranması gereken en az 2,5 milyon insana alenen ve kasten hakaret etmiş, halkın bir bölümünü alenen aşağılamıştır. Bu ifadeleri ulusal kanallarda da yayınlanan partisinin TBMM grup toplantısında söylemiş ve ifadeleri Cumhurbaşkanlığı Resmi Sitesinde yayınlatmıştır. Bu bakımdan şüphelinin eyleminin TCK'nın 125. maddesinde öngörülen alenen hakaret suçu ile 216. maddesinde öngörülen halkın bir kesimini alenen aşağılama suçunu oluşturduğu kuşkudan uzaktır. Şikayet edilenin bulunduğu makamın niteliği de gözetildiğinde eyleminin oluşturduğu sonuçların ağırlığı ortadadır. 

 

4.) Yine şüpheli anılan konuşmasında "Bunlardan millete, vatana hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber çünkü kendileri de terör sevici" şeklindeki beyanları ile insanları açık hedef haline getirmiş, aşağılamıştır. Demokratik haklarını kullanmak isteyen insanları hedef göstererek halkın bir bölümünü kışkırtmış ve makamı gereği taşıdığı sorumlulukla hiçbir biçimde bağdaşmayacak söylemlerde bulunmuştur. Şüpheli bulunduğu makamın gücünü kullanarak insanları hedef haline getirmiştir. 

Bununla birlikte doğruluğu kanıtlanamamış ve dahi yalanlanmış birtakım iddialar ile toplumun dini değerlerini temel alarak kutuplaşmaya yol açacak halkın bir bölümünü diğer insanlara karşı kin ve düşmanlığa sevk edecek söylemlerde bulunmuştur.

 

Tüm bunlar karşısında şikayet edilenin eyleminin TCK'nın 216. maddesinde yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu oluşturduğu açık olup; şikayet edilenin bulunduğu makam ve etki alanı itibariyle eyleminin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkardığı kuşkusuzdur. 

Belirtilen hususlar karşısında şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak ceza davası açılmasını ve eylemine uyan suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmek zorunlu olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: TCK 125, 216. maddeleri ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: T.C. Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/138213/-bolgemiz-uzerinde-yapilan-v... linkte yer alan ifadeler ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan ve Cumhuriyet Savcılığınca re'sen araştırılacak sebeplerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılmasını ve eylemine uyan suçlardan cezalandırılmasını vekaleten talep ederim. 

                                                                                                       

Şikayetçi Vekili

Av. Ekin Öztürk YILMAZ