TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK SOSYAL TESİSİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

25.10.2021

TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde 23 Ekim 2021 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa TMMOB Yönetim Kurulu Başkanının yanı sıra Büyükşehir ve Yenimahalle Belediye Başkanları da katıldı.

Açılışta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TMMOB Yönetim Kurulu önceki dönem Başkanı Mehmet Soğancı ile öğrenci temsilcileri Bükre Tütüncü ve Yaren Güzel birer konuşma yaptılar.

Koramaz açılışta şöyle konuştu:

"Değerli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanım,

Değerli Yenimahalle Belediyesi Başkanım,

Değerli Geçmiş Dönem Birlik Başkanlarımız,

Birliğimizin Değerli Yönetim, Onur ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri,

Odalarımız ve Odalarımızın Ankara Şubelerinin Değerli Başkan ve Yöneticileri,

Ankara İl Koordinasyon Kurulumuzun Değerli Sekreteri,

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın destekleri ve ülkemizin dört bir yanındaki üyelerimizin katkılarıyla 2014 yılında hizmete açtığımız Öğrenci Evimizin bu yılki konuklarına hoş geldiniz diyorum.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hepinize başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Birliğimizin simge ismi, toplumcu geleneğimizin mimarlarından Teoman ÖZTÜRK’ün adını verdiğimiz bu öğrenci evinde sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Öğrenci evimizin yapıldığı arsayı TMMOB’ye tahsis ederek, bize bu önemli mekanı ortaya çıkarma imkanı sağlayan sayın Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyorum.

Öğrenci evimizin inşa edildiği dönemin TMMOB başkanı sevgili arkadaşım Mehmet Soğancı’nın şahsında bu mekanın yapımına emek ve katkı sunan tüm yönetici ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Seçildiği günden bu yana Öğrenci Evimize her konuda desteğini ve iş birliğini esirmeyen, bu eğitim-öğretim yılında da Öğrenci Evimizin tadilat ve onarımlarına katkı sunan Sayın Mansur Yavaş’a hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Değerli Belediye Başkanlarım, Sevgili Arkadaşlar

Hepimiz öğrencilik dönemlerinden geçtik ve öğrenciliğin kendine has zorlukları olduğunu biliyoruz.

Öğrencilik dönemlerinin en büyük zorluklarından biri de barınmadır.

Özellikle ekonomik sebeplerle pek çok öğrenci iyi ve sağlıklı koşullarda barınma imkanı bulamıyor.

İçinden geçtiğimiz Ekonomik kriz döneminde üniversitelilerin yüz yüze kaldığı barınma sorunu, önceki yıllarla karşılaştırılamaz boyutlara ulaştı.

Devlet yurtlarının kapasitelerinin yetersizliğinin yanı sıra, özel yurtların pahalılığı ve ev kiralarındaki büyük artış öğrencileri ve ailelerini büyük bir çaresizliğe itti.

Kriz, özellikle yoksul ailelerin yaşamlarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Bu durum, ailesinin bulunduğu il dışında okumak zorunda kalan üniversite öğrencilerinin de yaşamlarını çekilmez kılıyor.

Bugün ülkemizde 8 buçuk milyona yakın üniversite öğrencisi varken, bu öğrencilerin barınabileceği yurtların kapasitesi sadece 700 bin civarında.

Bu yetersizlik, üniversite öğrencilerini, çoğunluğuna cemaat ve tarikatların sahip olduğu özel yurtlara ve kötü koşullardaki evlere yönlendiriyor.

Barınma ve geçim sıkıntısı kaygıları, özellikle yoksul ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edememesine neden olacak boyutlara vardı.

Öğrencilerin “Barınamıyoruz!” diyerek parklarda sabahlamasına neden olan şeyin, bu acı gerçeğe dikkat çekme çabası ve sorunların çözülmesi talebi olduğunu görmemiz gerekiyor.

Öğrencilerin parklarda sabahlamasına neden olan şey, eğitim-öğretim hakkına sahip çıkma mücadelesidir.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlarının yoğun çabaları sorunu bir nebze hafifletse de yurtlardaki olumsuz koşullar öğrencilerin eğitimlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Değerli Belediye Başkanlarım, Sevgili Arkadaşlar

12 Eylül sonrasında uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla sosyal politikalara harcanan kaynakların azaltılması, yükseköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını daha da güçleştirdi.

Sosyal devlet anlayışının sona ermesi bu alanların özellikle cemaat ve tarikatların kontrolüne geçmesine neden oldu.

80’li yıllardan itibaren hemen hemen her cemaat ve tarikat kendi yurtlarını, evlerini oluşturarak özellikle yoksul yükseköğretim öğrencilerini kendilerine adeta bağımlı kıldılar.

Bugün de öğrencilerin barınma sorununu çözmek için yeni yurtlar yaptırmak, mevcut öğrenci yurtlarının koşullarını iyileştirmek için kaynak ayırmayan iktidarın kendi aile vakıfları ve cemaat yurtları için kaynakları nasıl seferber ettiğini çok yakından görüyoruz.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, bu cemaatlerin toplum için ne denli büyük bir tehdit oluşturabildiğini artık hepimiz biliyoruz.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi de geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin cemaatlere, tarikatlara muhtaç olmadan, iyi sağlıklı, çağdaş ve demokratik ortamlarda barınabilmesi, öğretim hayatının kolaylaşması için kuruldu.

2014 yılından bu yana binlerce öğrenciye barınma imkanı yaratabildiğimiz için mutluyuz gururluyuz.

“Gençlik geleceğimizdir” şiarıyla hareket eden TMMOB kadroları için, dayanışmanın ve aydınlık bir geleceği yaratmanın adımıdır öğrenci evimiz.

Türkiye’de yaşanan gericileşmeye inat bir “meydan okuma” projesidir.

Başka bir Türkiye, başka bir Dünya mücadelemizin en güzel hamlesidir.

Bir arada, kardeşçe, tüm renklerin özgürce barınabildiği bir yaşam ütopyasıdır.

Elbette eksiklerimiz vardır ama bu eksiklikleri de hep beraber dayanışarak düzelteceğiz. Olanaklarımız el verirse öğrenci evimizin benzerlerini farklı şehirlerde de açarak dayanışmamızı büyüteceğiz.

Değerli Genç Arkadaşlarım,

Öğrencilik hayatının zorluklarını hepimizin yaşadığını söylemiştim ama sizler gerici ve baskıcı politikaların yükseköğretim üzerinde geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde uygulamaya konulduğu bir dönemde öğreniminizi sürdürüyorsunuz.

12 Eylül Darbesi sonrasında darbecilerin üniversiteleri zapturapt altına alabilmek için kurduğu YÖK, günümüzde tümüyle siyasallaşmış bir kurum haline dönüştü.

Ülkede egemen olan baskıcı, antidemokratik ve gerici ortam YÖK ve Rektörleri eliyle üniversitelere de egemen oldu. Evrensel olarak demokrasinin beşiği olarak adlandırılan Üniversitelerde Rektörler dahi atamayla göreve getiriliyor.

Bizim gençlik yıllarımızda üniversite gençliğinden bahsedilirken toplumun en aydın kesimi olarak adlandırılırdı.

Bugün bu aydınlığı disiplin soruşturmalarıyla, polis baskısıyla, gerici uygulamalarla karartmaya çalışıyorlar.

Yükseköğretimde yaşanan tüm bu yozlaşmaya rağmen sizler bizim umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz.

Üniversite eğitimi bir meslek edinmenin yanı sıra belki ondan da önce yaşadığımız toplumu anlama, bilimsel düşünme ve sorgulama yeteneğini geliştirme, insan haklarına saygılı çağdaş bir birey olma yolunda atılmış önemli bir adımdır.

Öğrenci evini kurarken en büyük amacımız, evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan, çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmaktı.

7 yıldır burada konuk ettiğimiz, şimdi bir kısmı mezun ve meslek sahibi olmuş kardeşlerimizin hayatlarına bir nebze olsun katkımız olduysa, bunun mutluluğu hepimize ömür boyu yetecektir.

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Öğrenci Evimize ismini veren değerli başkanımız Teoman Öztürk’ün “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği; emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız” sözleri bizim yol göstericimiz olmuştur. Sizlerin de olsun.

Okullarınızdan mezun olup, buradan ayrıldıktan sonra mesleklerinizi icra ederken sizler de yüreğinizde insan sevgisiyle, emekçi halklar için çalışın.

Bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere inat, aydınlıklardan ve güzelliklerden yana olun.

Son sözlerim Birhan Keskin’in dizeleriyle olsun

Buraya umutlu günler koydum.

Şimdilik uzak gibi görünüyor,

ama kimbilir,

birazdan uzanıp dokunursun.

Umutlu günlere dokunacağımıza, umutlu günlere sarılacağımıza olan inancımla hepinizi dostlukla kucaklıyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, umutla kalın…"

Açılış konuşmalarından sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ve TMMOB Yönetim Kurulu önceki dönem Başkanı Mehmet Soğancı'ya birer plaket takdim etti. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 2021-2022 açılış töreni müzik dinletisiyle sona erdi.