TMMOB, TTB VE ANKARA TABİP ODASI İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEDİR!

18.02.2015

Gezi olayları sırasında hekimlik görevlerini yerine getirdikleri için haklarında dava açılan Ankara Tabip Odası yöneticilerinin üçüncü duruşması 20 Şubat 2015 Cuma günü Ankara Adliyesi'nde yapılacak. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 18 Şubat 2015 tarihinde konuya ilişkin bir açıklama yaparak TMMOB'nin TTB ve ATO ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

TMMOB, TTB VE ANKARA TABİP ODASI İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEDİR!

Türk Tabipleri Birliği diyor ki;

Bilindiği üzere 31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi olayları sırasında gösterilerin yoğun olduğu illerde, biber gazı kullanımı ve polis şiddeti sonucu çok sayıda insan sağlık sorunu yaşadı.  Tabip Odaları bu olaylar sırasında ortaya çıkan acil sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin gelen bilgileri ilgililere ve gönüllü hekimlere iletip güvenli bir biçimde ilkyardım hizmetlerinin verilebilmesi için çaba gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Gezi olayları sırasında ayrımsız bir biçimde yaralılara, sağlık sorunu olan insanlara ilkyardım hizmeti verilmesini desteklediği, savunduğu için; “hukuka aykırı yetkisiz ve kontrolsüz, revir adı altında sağlık hizmet birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdikleri” iddiası ile Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı Ankara Tabip Odası’nın organlarında görev yapan hekimlerin görevine son verilmesi talebi ile dava açtı.

Ne yazık ki dünyadaki kimi ülkelerde ve bizim ülkemizde hekimler, meslek örgütü yöneticileri, hekimliğin mesleki bağımsızlık ve yansızlık içinde verilmesini savunduklarında, barışçıl bir biçimde taleplerini, düşüncelerini açıkladıklarında, toplumsal katılım haklarını kullanmak istediklerinde, yargılamalar sindirme aracı olarak kullanılmaktadır. Türk Tabipleri Birliği bu davada da hekimliğin mesleki etiği kurallarına ve temel insan haklarına uygun olarak icra edilmesini savunmaktadır.”

TMMOB, 20 Şubat 2015 günü Ankara’da yapılacak davanın üçüncü duruşmasında TTB ve Ankara Tabip Odası ile dayanışma içerisinde olacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı