TMMOB, TTB'NİN YANINDA

24.12.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, 23 Aralık 2022 tarihinde yargılandığı dava duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına katılarak, bir konuşma yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın öncesi gerçekleştirdiği açıklama şu şekilde;

Sevgili Arkadaşlar;

Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınış sürecince yaşanan hukuksuzlukları ve ardından verilen hukuk ayıbı kararı kınadığımızı, protesto ettiğimizi bir kez daha belirtmek isterim.

Şebnem Korur Fincancı, insan hakları alanında oldukça deneyimli bir bilim insanıdır. Kendisine sorulan bir soruya mesleki bilgisi doğrultusunda yanıt vermiştir. Bu yanıtın içi boşaltılarak, arkasından dolanarak önce Şebnem Korur Fincancı’ya ardından Türk Tabipleri Birliğine yapılan saldırıyı ve hedef gösterilmesini kınadığımızı bir kere daha belirtmek isterim.

Hepinizin bildiği gibi bu ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidar; sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi hizmetlerin ticarileştirilmesini bu ülkenin doğal kaynaklarının, kamusal varlıklarının özelleştirilmesini, laik yaşamın bitirilmesini hedef alan bir gündeme sahip. Bizim gibi kamu kurumu niteliğindeki Anayasal meslek kuruluşları da kamucu bir bakış açısına sahip oldukları için, bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması için mücadele ettikleri için, ülkedeki sömürü, talan ve yıkım politikalarına ve halkın içinde tutulduğu baskıya karşı çıktıkları için yıllardır siyasi iktidarın hedefinde.

Saldırının ardından TTB’nin hedef alınması da bunun en somut örneğidir. Şunu bilsinler ki bize nasıl saldırırlarsa saldırsınlar hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Birbirimize destek olacak,  mücadelemize devam edeceğiz.

TMMOB’den üç arkadaşımız, Taksim Meydanı’nın yapılaşmasına karşı çıktıkları için, Gezi Parkı’nın yok edilmesine karşı çıktıkları için verikleri mücadele nedeyile 242 gündür, yine hukuksuz bir kararla cezaevindeler. Buradan onlara da selamlarımızı göndermek istiyorum. 242 gündür Türkiye’nin birçok yerinde tuttuğumuz Adalet Nöbetlerine destek veren tüm kurumlara, kuruluşlara ve halkımıza teşekkürlerimizi iletiyorum.

Bilelim ki bu dayanışma asla unutulmayacak! Bilelim ki Türkiye'de hukukun bir silah olarak kullanılmasını, bütün muhalif kesimlerin baskıyla zorla, hukuk eliyle sindirilmesine hep beraber karşı çıkmaya devam edeceğiz. 

Saldırı çok yönlü; siyasetçilere, belediye başkanlarına, sanatçılara, toplumun önde gelen tüm kesimlerine saldırı var. Bu saldırılara karşı birlikte olarak biribirmize destek vererek, birlikte mücadele ederek yeni bir ülkeyi, güzel bir ülkeyi hep bilrikte kuracağımıza inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.