TMMOB YASASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ DE İÇEREN TORBA YASA TASLAĞI İLE KARŞILAŞTIRMA CETVELİ…

12.12.2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasa taslağı ile karşılaştırma cetveline ekte ulaşabilirsiniz.