TMMOB YK, ODA BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

05.05.2015

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı 5 Mayıs 2015 tarihinde Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları (BMO), Hakan Günay (GEMİMO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Mehmet Torun (MADENMO), Cemalettin Küçük (METMALMO), İsmet Aslan (OMO), R. Esra Oğuz (ŞPO), M. Tevfik Kızgınkaya (ZMO) ve Oda Temsilcileri Mert Güvenç (ÇMO), Bahadır Acar (EMO), Casim Ağca (FMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Harun Reşit Sever (HKMO), Hüseyin Tolga Koyuncugil (İÇMO), Bülent Tatlı (İMO), Hüseyin Alan (JMO), Halil Kavak (KMO), H. Can Doğan (MADENMO), Yunus Yener (MMO), Fırat Çukurçayır (METEOROLOJİMO), Fikret Oğuz (MİMARLAR O.), Ali Küçükaydın (OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMİMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.

Toplantıda; TMMOB Seçim Bildirgesi 2015, TMMOB Yasası değişikliğindeki durum, Soma- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkinlikleri, TMMOB etkinlikleri, kent sempozyumları, yerel kadın kurultayları, asgari ücret çalışmaları, Kobane inşa süreci çalışmaları, yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması, nakit aktarım durumu konularında bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.