TMMOB YK-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

09.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları toplantısı 9 Aralık 2014 tarihinde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasanın ağırlıklı gündem maddesini oluşturduğu toplantıda yürütülecek mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapılan toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, Mehmet Besleme, Mehmet Torun, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, Neriman Usta, Kemal Zeki Taydaş , Mehmet Çelik, Tevfik Kızgınkaya ve Oda yöneticileri Mustafa Atilla Işık (BMO), Saime Yeşer Aslanoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Yusuf Songül (GıdaMO), Harun Reşit Sever (HKMO), Nevzat Ersan (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MadenMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Tuncay Şulan (MetalurjiMO), Yüksel Yağan (MeteorolojiMO), Fikret Oğuz (MimarlarO.), Cemal Sunar (OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Emre Fidan (TMO), Özden Güngör (ZMO) ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Hukuk Danışmanları Nurten Çağlar Yakış, Nurçin Soykut, TMMOB Basın Danışmanı Burcu Ceyhan, teknik görevli Bülent Akça, EMO Hukuk Danışmanı Hayati Küçük katıldı.

Toplantıda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, daha önce belirlenen gündem doğrultusunda; 2015 TMMOB Seçim Bildirgesi, SGK protokolü ve MMŞP asgari ücreti, işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları, mesleki denetim ve belediye protokolleri,  TMMOB Mesleki Denetim Raporu, konteyner kent kampanyası, TMMOB çalışma grupları, TMMOB etkinlikleri, TMMOB birlik hissesi ödentileri, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi, TMMOB Yasası değişikliği ve torba yasa konusunda bilgi verdi.