TMMOB YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK

23.02.2015

Şehir Plancıları Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Necati Uyar'ın istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Yönetim Kurulu 21 Şubat 2015 tarihli toplantısında TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Ramize Esra Oğuz'un Asıl Üye olarak katılması yönünde çağrıda bulunmuştur.