YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

09.07.2014

Yapı denetiminde proje ve uygulama denetçisi elektrik ve makine mühendislerinin denetim yetki sınırını 120.000 m²’den 180.000 m²’ye çıkartan yönetmelik maddesinin yürütmesi durduruldu.

05.02.2013 tarihli 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından açılan davada, Danıştay Altıncı Daire yürütmeyi durdurma kararı verdi.