YARGI, TMMOB YÖNETMELİKLERİNİ YAYIMLAMAYAN “BAŞBAKANLIK”I BİR KEZ DAHA REDDETTİ

14.10.2014

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, TMMOB tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen, ancak Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün iade ettiği yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerinin yayınlanması için emsal olacak bir karar aldı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i bakanlık görüşü alarak yayımlamayan ve TMMOB’ye iade eden Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün bu işlemi TMMOB tarafından yargıya taşınmış ve yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Başbakanlık tarafından “yürütmenin durdurulması” işleminin iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan davada da Mahkeme, TMMOB lehine karar verdi.

Söz konusu yönetmelik Resmi Gazete’nin 15 Eylül 2014 tarihli 29120 mükerrer sayısında yayımlanmıştı. Mahkeme kararı, bundan sonraki uygulamalar için de emsal teşkil etmesi nedeniyle önem taşıyor.