ZMO: 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ!

15.10.2021

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü dolayısıyla 15 Ekim 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ!

Kadınların gerek üretim gerekse ailenin beslenmesinde üstlendikleri sorumluluklarını dikkate alan Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği, 15 Ekim’i “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” olarak ilan etmiştir. Farkındalık yaratma amaçlı bu girişim, yaşanan ciddi sorunların yeniden gündeme taşınmasına aracılık etmektedir.

Dünya ile birlikte Ülkemizde de kırsal alanlardaki kadına üretim ve ev işlerinin birlikte yüklenmesi, eğitim düzeyinin ve toplumsal statünün düşüklüğü, yaşanan sorunlara karşı örgütlenmenin sağlanamaması, çalışma alanındaki tüm statülerde görev alabilme olanaklarının kısıtlanması, ücret düşüklüğü, toplumsal cinsiyet eşitsizliği yanında, başta sosyal güvenlik olmak üzere çalışma yaşamı ile ilgili yasal mevzuattaki eksiklikler yaşanan tüm bu sorunlara çözümü imkansız hale getirmektedir.  

Çalışma yaşamının hemen her alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayanan sorunlar yaşanırken, tarımsal üretimde bu eşitsizlik daha da ciddi boyutlara ulaşmıştır.  Kırsal kesimde kadınların rollerinin çokluğu yanında, geleneksel ev işleri, rutin günlük yaşam faaliyetleri, tarımsal faaliyetlere katılma gibi iş çeşitliliği çalışma koşullarını zorlaştırırken; toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle tüm bu kadın emeği resmi istatistiklere/milli gelir hesaplarına yansıtılmamaktadır.

TÜİK 2021 yılı Temmuz ayı verilerine göre tarımda kadın istihdam verileri şöyledir;

Tarımda istihdam edilen toplam kişi sayısı 4.947 bin kişi

Tarımda kadın istihdam oranı %41,72  (2.064 bin kişi)

Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan kadın oranı %11,10

İşveren olarak çalışan kadın oranı %0,28

Kendi hesabına çalışan kadın oranı %9,30

Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranı %79,36

Tarımda sosyal güvenliği olmadan kayıt dışı çalışan kadın oranı %95

Ülkemizde tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranının %79, sosyal güvenliği olmadan kayıt dışı çalışan kadın oranının %95 olduğu günümüzde, ailece göç eden mevsimlik işçiler arasında göç edilen yerdeki çalışma koşulları nedeniyle cinsiyete dayalı iş bölümünde kadınlara düşen payın giderek daha da artması, kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri daha da içinden çıkılamaz hale getirmiştir.  

Somut önlemler alınmadığı için kayıt dışı çalışmanın en yoğun olduğu tarım sektöründe ortaya çıkan emek sömürüsü; kadınlar için aynı işe aynı birim ücreti alamama sorunu dahil, yıllar içinde kadın emeği sömürüsünü giderek artırmıştır.

Siyasi iktidarların tarım politikalarında küçük çiftçilerden çok büyük işletmelere yer verme eğilimine karşın; küçük çiftçilerin çoğunluğunun kadın emeği ile ayakta durması, kırsal kesimdeki tüm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşın kadınlar olmadan tarımın ve de kırsal toplumun varlığını sürdüremeyeceği gerçeğini gözler önüne sermektedir.  

Tarımda amaçlanan sürdürülebilirlik için üreten kadınların önemi ortada iken; kadınların birçok ülkede işgücünün en az yarısını oluşturduğu gerçeğini göz ardı eden gelişme stratejileri toplumsal cinsiyet eşitsizliğini artırmakta ve böylece kadınlara tarım sektöründeki potansiyelini tam olarak kullanma fırsatını tanımamaktadır. Bu durum yalnızca kadınlar için olumsuz koşulları ortaya koymakla kalmamakta, aynı zamanda ülke içinde her alandaki olumsuzlukları artırmaktadır.

Bu nedenle; dünyada ve de ülkemizde sağlıklı bir ekonomiye ve dengeli bir kalkınma politikasına dayalı, insanların eşit ve özgür yaşadıkları bir dünya isteniyorsa, öncelikle emek sömürüsünün olmadığı toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir ortak irade gereklidir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak tarımsal üretimde yer alan üreten kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlar, yaşam ortamının ve çalışma koşullarının kısa sürede iyileştirilmesini diler, emekçi kadınlarımıza saygılar sunarız.

 

Baki Remzi SUİÇMEZ
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı