ZMO: BİLGİSİZ VE İLGİSİZ İNSANLARLA ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ DIŞLANARAK ÜLKEMİZDE TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ

02.06.2021

Ziraat Mühendisleri Odası 2 Haziran 2021 tarihinde "Bilgisiz Ve İlgisiz İnsanlarla Ziraat Mühendisliği Mesleği Dışlanarak Ülkemizde Tarım Sektörünün Sorunları Çözülemez. Liyakat!..." başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

BİLGİSİZ VE İLGİSİZ İNSANLARLA

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ DIŞLANARAK

ÜLKEMİZDE TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ.

LİYAKAT!...

 Liyakat; layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk, yeterlilik, yetenek.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak geçmişten bugüne önerimiz; tarım ve gıda sektörü ile doğrudan ilgili Bakanlığın, adı ve örgütsel yapısı sürekli değişen ve artık değişmeyerek doğru örgütlenmesi ve yitirdiği kurumsal hafızasını anımsaması gereken ve her anlamda ve her alanda etkin hizmetlerine her düzeyde dönmesi gereken Bakanlığın, ilgili tarımsal kamu yönetiminin, ilgili her konuda, her aşamada, her düzeyde, mesleğin içinden gelen meslektaşlarımız, meslekle doğrudan ilgili ve alanına göre konu uzmanı meslek insanları tarafından yönetilmesidir.

“Kamu Yönetiminde Liyakat!...” diyorlar, uygulamıyorlar.

“Tarımsal Kamu Yönetiminde Liyakat!…” diyoruz, uygulamıyorlar, ısrar ediyoruz, edeceğiz.

Yeni devlet yönetim sistemi etkisi içinde son yıllarda tarımsal kamu yönetiminde de meslek dışından Bakan ve Bakan Yardımcılarının atanmasıyla başlayan “insan erozyonu”, merkezde en üst düzey yönetici atamalarında da, taşrada ilçedeki şube müdürü atamalarında da, her aşamada her düzeyde olumsuz biçimde son hızla devam etmektedir.

Herkesin anlayacağı şekilde diyoruz ki; ülkemiz tarımının vakit kaybına ve birilerinin tarım konusunda sonradan eğitilerek karar verme aşamasına taşınmasına harcayacak zamanımız yoktur.

Herkesin anlayacağı şekilde diyoruz ki; özel sektörün temsilcilerinin, özel amaç ve misyonu dışında, ülkemizde tarım ve gıda sektörünün yapısal ve altyapısal sorunlarını çözme niyeti, üreten ve de tüketen halkımızdan yana olma tercihi yoktur.

Uzun yıllardır siyasi iktidarda olan mevcut tarımsal kamu yönetiminin, yıllardır yanlı ve yanlış politik/siyasal tarımsal politika tercihleriyle, kağıt üzerinde kalan iddialı vaatleri dışında, resmi yanlı/yanlış istatistik verileriyle ve veri analizleriyle, yaşanan ciddi sorunları aslında ülkemiz ve ülkemiz üreticileri lehine çözmek istemediği ve de çözemediği bir gerçektir.

Tarım ve gıda sektörümüze ilişkin yapısal kalıcı sorunları ortadadır ve de sahipsizdir.

Yerli ve milli üretimimizi, yerli ve milli üreticilerimizi, ucuz yeterli ve sağlıklı gıda beklentisindeki tüketicilerimizi, tüm toplumumuzu, mevcut politik/siyasal kararların her an hepimizi olumsuz etkilediği süreçte; ısrarla çözülmeyen yakıcı ve kalıcı sorunların üstüne, bir de, yaklaşık bir yıldır ülkemizi de yoğun olarak olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının tarım sektörüne yıkıcı etkilerinin azaltılması için, karar vericilerce, ülkemizde yerli ve milli tarım üretimi adına hiçbir somut adım atılmamıştır.

Pandemi yanında, bilimsel olarak izlediğimiz ve yakıcı etkilerini görmeye devam ettiğimiz ve edeceğimiz ve de önceden uyararak önlem alın dediğimiz, sorumluluğunu küresel iklim değişikliğine bağlama kolaycılığından ırak yakınımızdaki kuraklık, kuraklık sorunu; ciddi üretim açığı, dış alım bağımlılığının devamı ve de insanlarımıza yönelik açlık ve kıtlık tehditlerinden biridir. Uyardık, uyarmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Pandemi, Kuraklık!… Yanlış/Yanlı Tarım Politikaları.

Uyardık, uyarmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Liyakat!...

Uyardık, uyarmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Tarımsal kamu yönetiminde yaşanan çözümsüzlüğün ciddi bir nedeni, ülke yararına somut ve gerçekçi politika oluşturama, politika oluşturmakla yükümlü üst düzey yönetici atamalarında liyakat sistemine önem verilmemesi, bir başka deyişle “emanetin ehline teslim edilmemesi”dir.

Geçmişten bugüne, bitkisel üretimle ilgili birime hayvancılıkla ilgili, hayvancılık üretimiyle ilgili birime alakasız biri atanırken, toprakla ilgili birime tümüyle ilgisiz atamalara bir yenisi eklendi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne, mühendis olmayan biri, tarım konusunda, toprak konusunda, tarım reformu konusunda bilgisiz, liyakatsız biri atandı.

En son 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Kararnamesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı bölümünde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri ayrıntılı olarak düzenlenmişti. Bu düzenleme TBMM görevi iken, aslında, “yürütme” sınırları da tartışılmalı iken. Yine de, anılan Kararname’de Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve konu teknik bir konu iken.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne, mühendis olmayan biri, liyakatsız biri atandı.

Aldığı lisans eğitimi kapsamında sosyal bilim kökenli birinin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü alanında ilgili teknik konuları ve görevlerini yetki ve sorumluluklarını öğrenmesi, sağlıklı karar vermesi, bir yerde zaman kaybı. Son ihaleler, ciddi teknik konular, sorunlar. Liyakatsız yeni bir atama, ülkemiz tarım sektörü ve de meslek ve meslektaş haklarımız adına kabul edilemez. Ad, kişi değil, ilke üzerinden, yöntem üzerinden eleştirimiz.

Liyakatsız birinin kısa veya uzun sürede o makamda ve o görevde başarılı olması olanaksızdır, işinin ehli olmayanın hak etmediği makama atanmaması gerekir.

TMMOB ZMO olarak yasal olarak kurulduğumuz 1954 yılından bugüne, ülkemiz tarımı, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması konusundaki onurlu ve dik duruşumuzdan, demokrasiden, hukuk devletinden, halktan, toplumdan, bilimden ve emekten yana ilkeli tutumumuzdan ödün vermeyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, Anayasa’nın 135. maddesindeki kamu adına denetim görevimize de vurgu yaparak; her düzey özellikle de üst düzey yönetici atamalarında Ziraat Mühendisliği mesleğimizin ve meslektaşlarımızın dışlanmasını şiddetle kınıyoruz ve de öneride bulunuyoruz.

Yanlıştan bir an önce dönülerek, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne konu uzmanı olan bir Ziraat Mühendisi meslektaşımızın atanmasını istiyoruz.

“Kamu Yönetiminde Liyakat!...” diyoruz.

“Tarımsal Kamu Yönetiminde de Liyakat!…” diyoruz.

Liyakat; layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk, yeterlilik, yetenek.

Saygılarımızla.

Baki Remzi SUİÇMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı
(Yönetim Kurulu Adına)