Oda Haberleri

Oda Haberleri
16.10.2021

Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Dünya gıda Günü dolayısıyla 16 Ekim 2021 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Oda Haberleri
15.10.2021

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü dolayısıyla 15 Ekim 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
15.10.2021

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Dünya Gıda Günü dolayısıyla 15 Ekim 2021 tarihinde ortak bir basın açıklaması yayınladılar.

Oda Haberleri
15.10.2021

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan sanayinin sorunları bülteninin 74’ncüsünü "yükselen enflasyona eşlik etme riski olan durgunluğa, ikisinin bir arada görüldüğü “Stagflasyon riski” konusu ile yayımlandı.

Oda Haberleri
12.10.2021

Elektrik Mühendisleri Odası kullanılmış yakıt, radyoaktif atıklar ve nükleer enerji ile ilgili iki ayrı sözleşmenin Meclis’te kabul edilerek yasalaşmasıyla ilgili 12 Ekim 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
11.10.2021

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10 Ekim Gar katliamının 6. Yıl dönümü dolayısıyla 10 Ekim 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
11.10.2021

Mimarlar Odası, 2011 yılında 644 sayılı KHK ile, doğal sit alanları, milli parklar, tabiat parkları ve diğer koruma alanları ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkili kılınmasının ardından, bu alanlara ilişkin koruma güvencelerini esneten ya da ortadan kaldıran yönde ikincil mevzuat çalışmaları yapılmasına ilişkin 11 Ekim 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
08.10.2021

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 6 Ekim Dünya Jeoçeşitlilik Günü'ne ilişkin olarak 5 Ekim 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
08.10.2021

TMMOB örgütlülüğünün Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak her yıl düzenlenen TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu bu yıl 16 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Oda Haberleri
06.10.2021

Mimarlar Odası son günlerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bir etkinliği dolayısıyla yaşanan üzücü tartışmaların Mimarlar Odası kurumsal kimliğine, birlikteliğine ve dayanışma anlayışına zarar vermemesi; çarpıtmalar ve iftiralar ile haksız yakıştırmaları kınadığını kamuoyu ile paylaşarak konuya ilişkin 4 Ekim 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.