Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

 Ali İpek

II. Başkan 

 Ayhan Erdoğan

Genel Sekreter  

 Hüseyin Arkan

Genel Sayman    

 Çiğdem Yıldız Fırat

Örgütlenme Sekreteri

 Murat Türüdü

Eğitim Sekreteri         

 Yeliz Karaarslan

Üye          

 Can Deniz Akdemir

 

YEDEK ÜYELER

Ufuk Aydın

Mehmet Gül

Elif Müge Tülü Boy

Barış Denizhan

Mehmet Ali Sergen

Osman Bal

Bektaş Kaya

DENETLEME KURULU

Taylan Öcalan

Hakan Akbaş

Nusret Kaya

Deniz Dönmez

Okan Özege

Şahin Atagün

Barış Algın

ONUR KURULU

Fikret Pekal

Alişan Çalcalı

Mustafa Özer İskender

Zafer Beydilli

Muhyettin Zuhurlu

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Eray Yıldız

Mustafa Yıldız

Turgay Erkan

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Cengiz Dağdelen

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Yaşar Belen