İçmimarlar Odası

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

Emrah Kaymak

II. Başkan

Ömer Sencar

Genel Sekreter  

Turan Ayçiçek

Sayman    

Naci Yalçın

Üye

Damla Buyruk

Üye         

İsmet Tekeli

Üye          

Gökçe Altunkaya Şahin

 

YEDEK ÜYELER

Emrah Uzunoğlu

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

Çağnur Erol

Cem Karabulut

Beyza Aksöz

Esra Atabek

Seralp Sayın

DENETLEME KURULU

Şükriye Sıla Özdemir

İbrahim Oğur

Duygu Acar

Mehmet Akpınar

Ş. Tolga Gürsoy

Alper Akagündüz

Ahmet Ertürk

ONUR KURULU

Rabia Köse Doğan

Murat Özdamar

Kerem Toramangil

Nurhan Zeynep Eraslan

Şafak Selin Mulun

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

Müveddet Hanze Gürkaş

Naci Yalçın

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Tamer Sarp

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Ahmet Ertürk