Jeofizik Mühendisleri Odası

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Şevket Demirbaş

II. Başkan

 Serdar Kart

Yazman

 Selcan Melike Öztürk Şirin

Sayman

 Zeki Emin Demir

Üye

 Doğan Tayfun Beşevli

Üye

 Mert Köksal

Üye

 Deniz Yıldırım

 

YEDEK ÜYELER

Nisa Özgü

Aytekin Ayva

Hasan Özkan

Gazi Boyracı

Bekir Kocakaya

Şemsi Burcu Özdemir

Hasan Erçorumlu

 

DENETLEME KURULU

Fikri Öztürk 

Ahmet Lezgi 

Erkan Ateş

Erhan Köksal

Güngör Şahin

ONUR KURULU

Melih Baki 

Hakan Yavuz Cemal Kaya

Savaş Karabulut

İmam Çelik

Ali Rıza Kılıç

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Arslan Çınar

Şevket Demirbaş

Murat Fırat

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Çetin Koçak

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mustafa Tankut Kılınç