Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hüseyin Alan

II. Başkan

 Mithat Emre Kıbrıs

Yazman

 Buket Yararbaş Ecemiş

Sayman

 Seçkin Gülbudak

Mesleki Uygulama Üyesi

 Hüseyin Akkuş

Yayın Üyesi

 Işık Şener Aydemir

Sosyal İlişkiler Üyesi

 Özgür Değirmenci

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Düzgün Esina
Hanife Ayla Çelenk
Cansu Karadeniz
Gözde Kuruçim
Burcu Turan
Kazım Başkaya
Bahadır Güler
 

DENETLEME KURULU

Halil İbrahim Yiğit

Rıza Soypak

Faruk İlgün

Ayla Kızıltuğ

Mustafa Yağmur

Alp İlhan

İskender Bedri Özgür

Hasan Göksu Babayiğit

 

ONUR KURULU

Dündar Çağlan
İfakat Nejla Şaylan
Ayhan Yılmaz
Osman Sungur Ecemiş
Cihat Avşar
Ali Burak Yener
Kazım Altaylı
Hesna Soylu
Halil Aydıncak
Münir Çelik

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI