Kimya Mühendisleri Odası

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

İbrahim Akyürek

II. Başkan

Cengiz B. Toygür

Sekreter Üye

Şaziye Işın Çavdar

Sayman Üye

Fuat Sarıoğlu

Üye

Bülent Bozali

Üye

Caner Kılıç

Üye

Hasan Oral

YEDEK ÜYELER

Gürkan Ergin
S. Ferda Mutlu
Halil Kutlu
Mustafa Güner Tüzün
Handan Dönmez
Hülya Peker
Mümin Semerci

DENETLEME KURULU

Mustafa Utaş
Ömer Duysal
Ömer İçemer
İbrahim Berber
Cennet Çelik

ONUR KURULU

Veli Deniz
Metin Aydın
Ahmet Babür Yazıcıoğlu
Mehmet Kırka
Ali Çelik

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Halil Kavak
Ali Nar
Kenan Çalışır

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Salih Yaldız

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Celal Güzel Yürek