Mimarlar Odası

TMMOB MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan                    Eyüp Muhcu

II. Başkan                Bülent Batuman

Genel Sekreter        Tores Dinçöz

Sayman                   Ünsal Keser

Üye                          Zeynep Eres Özdoğan

Üye                          Songül Üzgün

Üye                          Serap Kaya

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Feride Önal
M. Sabri Orcan
Güzin Alpaslan
Can Ulusoy
Erkan Güneş
N. Cansen Kılıççöte
Metin Peker               

DENETLEME KURULU

Gazanfer Karlıc
Macit Toz
Muharrem Aziz Zengin
Hazeli Akgöl
Simgecan Çetinkaya
Selahattin Temiz

ONUR KURULU

Mehmet Asım Güzel
Ali Yavuz
Engin Timurcan
Ahmet Melih Öksüz
Bekir Sıtkı Severoğlu
Erkan Dereli
Ayperi Akgül
M. Birol Yıldızdağ
Hayrettin Caymaz
Nusret Kaya

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

A. Mücella Yapıcı
Tevfik Terzi
Deniz Büyükkurt

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Sadık Kınalı

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mehmet Zeki Barutçu