Tüm Haberler

Haberler
14.12.2014

TMMOB Yasa Değişikliği'ne karşı yürütülen kampanya için hazırlanan videoyu izlemek için tıklayınız.

Haberler
12.12.2014

Türk Tasarım Danışma Konseyi 11. Toplantısı 12 Aralık 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ASO Toplantı Salonu’nda yapıldı. TMMOB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin’in katıldığı toplantıda, 2014 yılı ikinci yarısında tasarım alanında yaşanan gelişmeler ve çalışmalar değerlendirildi, 2015 yılı çalışma takvimine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberler
12.12.2014

TMMOB'ye bağlı odaların sekreter üyeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. TMMOB'de 10 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen toplantıda, torba yasa taslağına karşı yürütülecek mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberler
12.12.2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasa taslağı ile karşılaştırma cetveline ekte ulaşabilirsiniz.

Haberler
12.12.2014

ODTÜ'de 11 Aralık 2014 tarihinde Maden Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. H. Aydın Bilgin in yönettiği "Maden Kazaları Geliyorum Der" konulu panele, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Prof. Dr. Tevfik Güyagüler ve Doç. Dr. Nuray Demirel konuşmacı olarak katılmıştır. Paneli çok sayıda öğrenci izledi.

Basın Açıklamaları
12.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM gündeminde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine 12 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
12.12.2014

Makina Mühendisleri Odası, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerine 12 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
11.12.2014

Sosyal medyada “#TMMOB’YE DOKUNMA” kampanyası sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek dokunmadan duramadı. İ. Melih Gökçek twitterdan; “Mimarlar Odası ‘TMMOB’ye dokunma’ kampanyası başlatmış.  Bağırsan da çağırsan da öyle bir dokunacağız ki :))) bak da gör” mesajını paylaştı.

Basın Açıklamaları
11.12.2014

TMMOB'ye bağlı odalar, TMMOB Yasası'nı değiştiren maddelerin de içinde yer aldığı torba yasa taslağına karşı 11 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Belgeler
10.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası değişikliklerini de içeren torba yasa taslağı üzerine görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kitlesel olarak iletmek için 18 Aralık 2014 Perşembe günü Ankara'ya çağrı yaptı. Mehmet Soğancı 10 Aralık 2014 tarihininde konuya ilişkin olarak Örgüte yönelik bir mesaj yayımladı.