EMEK POLİTİKALARI SEMPOZYUMU

Sunuş

"...Özellikle son 20 yıldır dünyada ve ülkemizde uygulanan ekonomik ve siyasal politikalar sonucundaküreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir yansıması olarak ortaya çıkan manzara daha fazla sömürü, daha fazla işsizlik, yoksulluk ve açlık olmuştur. Kamu alanları talana açılmış, anti demokratik uygulamalar daha da yoğunlaşmış kısacası yolsuzluk ve yoksulluk düzeni perçinleşmiştir. Böylece, uluslararası tekkellerin ve bunların küresel örgütleri IMF‘nin, Dünya Bankası‘nın, Dünya Ticaret Örgütü‘nün küreselleşen yeni dünyada serbest piyasa ekonomisi uygulamalarıyla, özgürlüklerin yaşamın her alanında varolacağı, demokratik, şeffaf toplumun ortak değerleri olarak ortaya çıkacağı iddialarının geçersiz olduğu da ortaya çıkmıştır.

Bu politikaların ülkemize bir başka yansıması da; siyasal, ekonomik ve sosyal krizler olmuştur. Son olarak, Kasım 2000 ve Şubat 2001‘de yaşanan ekonomik krizler, Türkiye‘ye dayatılan politikaların bir kez daha iflas ettiğini göstermiştir.