TMMOB TERME TERMİK SANTRAL RAPORU

İçindekiler

1. GİRİŞ

2. TÜRKİYE’NİN ENERJİ BOYUTU

2.1. Türkiye Birincil Enerji Arzının Kaynaklara Göre İrdelenmesi

2.2. Türkiye Birincil Enerji Üretimi 

2.3. Türkiye Enerji İthalatında Dünyada Kaçıncı Sırada? 

2.4. Kaynaklara Göre Türkiye’nin Kurulu Gücü (MW) – EKİM-2014 

2.5. Kaynaklara Göre Türkiye’nin 2013 Yılı Elektrik Üretimi

2.6. Plansızlığın Sonu: Artan Dışa Bağımlılık

3. KARADENİZ BÖLGESİNDE ENERJİ 

3.1. Orta Karadeniz Bölgesinde Elektrik Enerji Üretimi

4. TERMİK SANTRALLER 

4.1. Kömür İle Çalışan Termik Santrallerde İşleyiş 

4.2. Tim Avrasya Yatırım Danışmanlık İnşaat Madencilik ve Enerji Üretim Tic. Ltd. Şti. Umut Enerji Üretim Santral Verileri

5. SONUÇ