YASALARIN İÇİNDEN TMMOB'NİN ÖYKÜSÜ

ISBN No:

999-222-111

Sunuş

1927 de çıkarılan Mühendislik ve Mimarlık yasası. 1938 de 3458 sayılı "Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun". Anayasanın 135. maddesi. 1954 de 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu. 6235 sayılı yasanın 7303 sayılı yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değiştirilmesi. Bu çerçevede söylendiğinde "TMMOB, tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur." Bu gün TMMOB çalışmaları 23 Oda ve Odalara bağlı 194 şube ile sürdürülmektedir. Ülke çapında 33 il ve ilçede Koordinasyon Kurullarımız bulunmaktadır. Odalarımıza kayıtlı üye sayısı ikiyüzseksenbini aşmıştır. Tam da kitabın adıyla tanımlanacak "Yasaların İçinden TMMOB‘nin Öyküsü"nü, TMMOB‘nin resmi ve gerçek tarihini araştıracaklar için yazan, belgeleri derleyen 36-37. Dönem Birlik Başkanımız Kaya Güvenç‘e TMMOB 38. Dönem Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın yönetimde bulunduğumuz bir dönemde "ilgilisinin kullanımına sunulması" bizim için büyük bir onurdur. Birliğimiz bu günlere gelinceye kadar bir yandan insanı, üyeyi, ülkeyi ve mesleği temel alan "iyiden ve doğrudan yana" mücadelesini ve çalışmalarını sürdürürken, öte yandan yasal sıkıntılarla ve kuşatmalarla da uğraşmıştır. Bu çalışma TMMOB‘nin onurlu geçmişinin yasal boyutunu ve bağlantılı olarak başka bir açıdan tarihini yansıtma çabasıdır. Biz bunu böyle algılıyoruz. Bu çalışma TMMOB‘nin resmi ve gerçek tarihini yazacaklar için önemli bir kaynak olacaktır. Artık her kes biliyor ki; "TMMOB ve bağlı Odaları; Mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir." TMMOB, bu ilkeleri doğrultusunda da onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam edecektir. Eline sağlık Kaya abi. Beynine ve yüreğine sağlıklar diliyorum.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mayıs 2006