518 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN ÜYELERİMİZİN SORUNLARI ACİLEN ÇÖZÜLMELİDİR

17.04.2020

Kurumlar vergisi mükellefi mühendis, mimar ve şehir plancılarının 518 Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” kapsamına dahil edilerek mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve sorunlarının çözümü için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

518 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN ÜYELERİMİZİN SORUNLARI ACİLEN ÇÖZÜLMELİDİR

24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması sağlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile belirlenen mükellefler için  vergi ödevlerinin ertelendiği görülmektedir. Bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda ise sosyal güvenlik kurumuna yönelik yükümlülüklerin ertelemesi, finansal sıkıntıların giderilmesi konusunda kamu bankaları aracılığı ile finansal erişimin kredilendirilerek de olsa kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Mücbir sebep halinin belirli sektörler ve mükellefiyet türüne bağlı olarak ilan edilmesi temel olarak sakıncalıdır. Pandemi süreci sektörel ayrımcılık gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini etkileyen mücbir halin kendisidir. 

Yaşamakta olduğumuz süreçte mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin tamamı  Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenmektedir. 

Ancak, TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği doğrultusunda Odalarımızdan belge alan firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar tarafından sağlanması kanun hükmüne bağlanmış olan iş ve hizmetleri sunan firmalar Kurumlar Vergisi mükellefi olmaları nedeni ile söz konusu tebliğ kapsamı dışında bırakılmıştır.  Bununla birlikte Gelir Vergisi Mükellefi olarak  mühendislik, mimarlık hizmeti sunan firmalar mücbir kapsamında değerlendirilmektedir.  Kurumlar Vergisi mükellefi olan hiçbir mühendislik proje ve müşavirlik  firması  Tebliğ uyarınca  mücbir kapsamında değerlendirilmemektedir.  İlgili tebliğin kapsamı dışında bırakılan sektörlerin  tamamı için  aynı sektörde faaliyet gösteren gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından bir ayrımcılık oluşturulmuştur..  Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi yaşamakta olduğumuz sürecin gerçekleri ile de bağdaşmamaktadır.

Kaldı ki TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği doğrultusunda Odalarımızdan belge alan firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar tarafından sağlanması kanun hükmüne bağlanmış olan iş ve hizmetleri sunan firmalar; açıklanan 16 sektör içinde yer alan tüm sektörlere hizmet vermektedir. Hizmet sunulan sektörler bu kapsamda değerlendirilirken sektörde Kurumlar vergisine tabi firmalarımızın değerlendirilmemesi sorun yaratmaktadır.

Bu kapsamdaki üyelerimiz, ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmalarına rağmen 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda yaptıkları başvurular da reddedilmiştir.

Bu hususta Birliğimizce Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, konunun olumlu bir şekilde sonuçlandırılarak; TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği ve Odalarımızın ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Odalarımızdan tescil belge almış olan firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar tarafından sağlanması kanun hükmüne bağlanmış olan firmalar mükellefiyetlerinin türüne bağıl olmaksızın acilen tebliğ kapsamına dahil edilmesi ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi istenmiştir. 

Bu vesileyle TMMOB olarak bir kez daha Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısı ile hayatını kaybeden yurttaşlarımız için başsağlığı, tedavi görmekte olanların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı